Pastva v rámci projektu LIFE+

Pastva v rámci projektu LIFE+

11.12.2015

Kopce Lounského středohoří v letošním roce vypásalo téměř 2000 ovcí a koz.

titulek_1

V roce 2015 se nám v rámci projektu LIFE+“Stepi Lounského středohoří“ podařilo zajistit pastvu ovcí a koz na pozemcích o celkové výměře 167ha, což je největší plocha pastvy v rámci jednoho roku za dobu trvání projektu. Do této výměry nejsou započítány plochy, které jsou paseny v rámci zemědělských dotací. Pastvu dle požadavků AOPK ČR v Lounském středohoří v letošním roce zajišťovalo v různých obdobích až 6 stád, celkový počet pasoucích se zvířat se přiblížil 2 000 kusů. Díky tomuto počtu zvířat se podařilo zajistit pastvu i na dalších lokalitách nezařazených v projektu – např. na Bečovském vrchu či Vraníkách (cca 15 ha plochy).

Pro zajištění dlouhodobé péči o takto rozsáhlé plochy je od příštího roku naplánováno zařazení více než 100 ha stepních pozemků, o které dosud zajišťovala péči AOPK ČR, do zemědělských dotací. Jedná se např. Písečný vrch, Ranou, Číčov, Dlouhou horu). Tímto bude naplněn jeden z cílů projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“ - zajištění dlouhodobé udržitelnosti stávajícího stavu lokalit pomocí optimálního (tradičního) způsobu hospodaření, a to pastvou smíšeným stádem ovcí a koz.

Raná-2015-09-30-1

Pastva zajišťovaná AOPK ČR v rámci projektu LIFE+

graf_pastva

 

 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt