Projektový tým, kontakty

AOPK ČR – koordinující příjemce

RNDr. Libor Ambrozek  - projektový manažer za českou část projektu, AOPK ČR, Luhačovice.

- RP Správa CHKO Bílé Karpaty, libor.ambrozek@nature.cz,

Mgr. Markéta Curatolo Jůnová - finanční manažer, osoba pro kontakt s externím monitorem projektu, AOPK ČR, Praha.

- projektové oddělení, marketa.junova@nature.cz,

Eva Krajčová - asistent projektového manažera, AOPK ČR, Luhačovice.

- RP Správa CHKO Bílé Karpaty, eva.krajcova@nature.cz,

Ing. Eliška Hoferková - zemědělec, AOPK ČR,  Luhačovice.

-  RP Správa CHKO Bílé Karpaty, eliska.hoferkova@nature.cz,

Bc. David Prachař - zemědělec, AOPK ČR,  Luhačovice.

-  RP Správa CHKO Bílé Karpaty, david.prachar@nature.cz,

 

Přidružení příjemci v České republice:

ZO ČSOP Bílé Karpaty

Jitka Říhová, - koordinátorka aktivit, hospodářka ZO ČSOP Bílé Karpaty
rihova@bilekarpaty.cz,

BcA. Dagmar Uhýrková, DiS, - koordinátorka aktivit ZO ČSOP Bílé Karpaty
uhyrkova@bilekarpaty.cz,

Mgr. Michaela Vratislavská, - koordinátorka aktivit ZO ČSOP Bílé Karpaty od r. 2016
vratislavska@bilekarpaty.cz,

 

ZO ČSOP Jadernička        

         Ing. Zbyněk Piro, csopjadernicka@centrum.cz,

 

Pridružení príjemci na Slovensku:

BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie    

           Mgr. Katarína Tuhárska, Ph.D, projektový manažer za slovenskú časť projektu, BROZ,  tuharska@broz.sk

           Mgr. Andrea Froncová, asistentka projektového manažera, BROZ, froncova@broz.sk

Štátna ochrana prírody SR

           RNDr. Katarína Králiková, Riaditeľstvo ŠOP SR v Banskej Bystrici, katarina.kralikova@sopsr.sk

           Ing. Drahomír Stano, ŠOP SR, riaditeľ S-CHKO Biele Karpaty, drahomir.stano@sopsr.sk

           Mgr. Peter Puchala, Ph.D., ŠOP SR, riaditeľ RCOP Modra a S-CHKO Malé Karpaty, peter.puchala@sopsr.sk

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt