AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Obnova lesních biotopů

Obnova lesních biotopů

V minulosti lesní ekosystémy pokrývaly téměř celé území České republiky, dnes tvoří přibližně třetinu její celkové rozlohy. Les je proto jeden z nejpřirozenějších ekosystémů a jako významný nositel druhové rozmanitosti představuje základ našeho životního prostředí. Hlavním cílem moderního lesního hospodářství je systematický přechod k přírodě bližším způsobům hospodaření, které obnoví a posílí všechny funkce lesních ekosystémů. Průřezovými cíli podpor v lesním hospodářství je zvýšení nebo udržení stability lesních porostů, biologické rozmanitosti a podpora principů udržitelného hospodaření v lesích.

Projekty:

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt