AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> Vybudování ornitologických pozorovatelen v NPR Lednické rybníky

Vybudování ornitologických pozorovatelen v NPR Lednické rybníky

V roce 2014 proběhla realizace projektu s názvem „Vybudování ornitologických pozorovatelen v NPR Lednické rybníky“ pro který byly získány finanční prostředky v rámci „Posílení návštěvnické infrastruktury ve ZCHÚ ve správě AOPK ČR“.

Lednické rybníky patrí mezi nejvýznamnejší ornitologické lokality u nás. Představují významné hnízdište a také přirozenou zastávku na migrační trase ptáků mezi severem a jihem Evropy. Rybniční soustavu, která byla vybudována již v 15. století, tvoří čtyři průtočné rybníky - Nesyt, Hlohovecký, Prostrední a Mlýnský rybník o celkové ploše asi 550 ha. Bylo tu prokázáno hnízdění více než devíti desítek druhů ptáků a další desítky druhů zde lze zastihnout v době jarního a podzimního tahu.

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen na vybudování nové bezbariérově přístupné ornitologické pozorovatelny na břehu rybníka Nesyt a nové ornitologické pozorovatelny na břehu Mlýnského rybníka za účelem možnosti pozorování a monitoringu ptactva. Podobu pozorovatelen řešila projektová dokumentace – více než 6 metrů vysoká dřevěná stavba čtvercového půdorysu s lávkou, resp. bezbariérovým přístupem zakrytá střechou z rákosových snopů (rybník Nesyt) a více než 5 metrů vysoká dřevěná stavba čtvercového půdorysu s přístupovým schodištěm zakrytá střechou z rákosových snopů (Mlýnský rybník).

Realizovaná opatření:

  • vybudování bezbariérově přístupné pozorovatelny včetně přístupové cesty
  • vybudování nové pozorovatelny včetně odstranění původní v havarijním stavu
  • instalace informačních tabulí

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace a autorský dozor: Ing. arch. Jiří Kubát, IČ: 12073750

Realizace stavby: Kavyl spol. s r.o., IČ: 49975358

Technický dozor investora: OSA STERA s.r.o., IČ: 60320044

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 887 472,50 Kč (cena nezahrnuje informační tabule).

Fotografie:

Vybudování bezbarérové pozorovatelny na břehu rybníka Nesyt Výstavba střechy pozorovatelny na břehu rybníka Nesyt Betonování základových patek ve vodě do skruží pozorovatelny na břehu rybníka Nesyt Vybudování pozorovatelny na břehu Mlýnského rybníka Betonování základových patek pozorovatelny na břehu Mlýnského rybníka Informační tabule

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt