AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> Vybudování ornitologických pozorovatelen v CHKO Český ráj

Vybudování ornitologických pozorovatelen v CHKO Český ráj

V roce 2014 proběhla realizace projektu s názvem „Vybudování ornitologických pozorovatelen v CHKO Český ráj“, pro který byly získány finanční prostředky v rámci „Posílení návštěvnické infrastruktury ve ZCHÚ ve správě AOPK ČR“.

Žabakor je největším rybníkem Českého ráje. Současně je ornitologicky jedním z nejdéle sledovaných rybníků v Čechách. Dosud zde bylo zjištěno více jak 100 druhů ptáků. Na lov sem již v minulosti létal sokol stěhovavý, na jaře a hlavně na podzim tudy protahuje orlovec říční, poměrně pravidelně zde lze vidět orla mořského s rozpětím křídel až 2,40 m. K nejvzácnějším zdejším druhům patří jeřáb popelavý, cvrčilka slavíková, moudivláček lužní, žluva hajní, sýkořice vousatá, slavík modráček středoevropský, volavka bílá.

Rokytnický rybník je napájený vodou z místních pramenů a z rašelinné louky u rybníka Vidlák. V minulosti byl více jak dvakrát větší než dnes a sahal až k silnici Borek – Troskovice. V rákosí tradičně hnízdí moták pochop a strnad rákosní, na vodě si staví hnízda potápka roháč, potápka malá, lyska černá, některé roky tu hnízdí labuť velká. Kromě jiných hlasů můžeme slyšet i charakteristické volání slípky zelenonohé a především v noci typický hlas rosničky. Hlavně v pokročilém létě zdejší rákosiny využívají k hromadnému nocování po stovkách špačkové. Nocoviště opouštějí vždy časně ráno před východem slunce.

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen na vybudování dvou nových ornitologických pozorovatelen v CHKO Český ráj - rybník Žabakor a Rokytnický rybnk za účelem možnosti pozorování a monitoringu ptactva. Podoby pozorovatelen řešila projektová dokumentace – více než 3 metrů vysoká zakrytá dřevěná stavba čtvercového půdorysu zakrytá střechou z překládaných prken a s přístupovou lávkou.

Realizovaná opatření:

  • vybudování dvou nových pozorovatelen
  • instalace informačních tabulí

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace a autorský dozor: Ing. arch. Jiří Kubát, IČ: 12073750

Realizace stavby: Jan Líbal, IČ: 88884473

Technický dozor investora: OSA STERA s.r.o., IČ: 60320044

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 462 146,00 Kč (cena nezahrnuje informační tabule).

Fotografie:

Vybudování pozorovatelny rybník Žabakor Vybudování pozorovatelny rybník Žabakor_I Vybudování pozorovatelny Rokytnický rybník Vybudování pozorovatelny Rokytnický rybník_I Rybník Žabakor  Rokytnický rybník

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt