AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> Vybudování ornitologické pozorovatelny v PR Kotvice

Vybudování ornitologické pozorovatelny v PR Kotvice

V roce 2014 proběhla realizace projektu s názvem „Vybudování ornitologické pozorovatelny v PR Kotvice“, pro který byly získány finanční prostředky v rámci „Posílení návštěvnické infrastruktury ve ZCHÚ ve správě AOPK ČR“.

Rezervace byla vyhlášena v roce 1970 a její současná rozloha 140,39 ha. Předmětem ochrany je charakteristická mozaika druhově bohatých ekosystémů Poodří, zahrnující rybníky s hnízdními ostrovy a litorálními porosty, lužní lesy a dubohabřiny s vyšším zastoupením mrtvého dřeva a zaplavované louky s mokřady a tůněmi. Rezervace získala své jméno po rostlině kotvice plovoucí, která roste ve stejnojmenném rybníce a je velmi chráněna. Na jaře můžete plody kotvice běžně najít vyplavené na břehu rybníka nebo ve vodě. Plody jsou tmavě hnědé nažky s ostrými výrustky.

Mimo běžných druhů je zde možné pozorovat i velmi vzácné a ojediněle k nám zalétající druhy, jako je například: kolpík bílý, kvakoš noční, orel mořský, orlovec říční, husice liščí, zrzohlávka rudozobá, koliha velká, břehouš černoocasý, vodouš tmavý, lyskonoh úzkozobý, kulík zlatý, kulík písečný, racek černohlavý, racek žlutonohý a chřástal malý.

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen na vybudování nové ornitologické pozorovatelny na břehu rybníka Kotvice za účelem možnosti pozorování a monitoringu ptactva. Podobu pozorovatelny řešila projektová dokumentace – necelé 4 metry vysoká částečně zakrytá dřevěná stavba obdelníkového půdorysu s přístupovou lávkou zakrytá střechou z překládaných prken.

Realizovaná opatření:

  • vybudování částečně kryté pozorovatelny
  • instalace informační tabule

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace a autorský dozor: Ing. arch. Jiří Kubát, IČ: 12073750

Realizace stavby: Kavyl spol. s r.o., IČ: 49975358

Technický dozor investora: OSA STERA s.r.o., IČ: 60320044

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 347 786,25,- Kč (cena nezahrnuje informační tabuli).

Fotogragie:

Bagrování sedimentu pro betonové skruže Výstavba konstrukce pozorovatelny Výroba střechy pozorovatelny Vybudovaná ornitologická pozorovatelna Vybudovaná ornitologická pozorovatelna Informační tabule 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt