AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník

Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník

V roce 2015 byla zahájena realizace projektu s názvem „Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPR Bohdanečský rybník“, který byly získány finanční prostředky z dotačního programu Rozvoj a obnova materiálně technické základy v systému řízení MŽP.

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník (vyhlášena v roce 2005 na území cca 248 hektarů) se nachází na Pardubicku na severozápadním okraji města Lázně Bohdaneč. Společně s rybníkem Matka jsou pozůstatkem středověké rybniční soustavy z 16. století napájené uměle zbudovaným Opatovickým kanálem a představují významnou ornitologickou lokalitu s výskytem řady vzácných druhů (např. bahňáci, bukač velký, bukáček malý, husa velká, slavík modráček, čírky, kachny, racci, chřástal kropenatý, labuť velká, jeřáb popelavý) s komplexem vodních, mokřadních a lesních ekosystémů.

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen na vybudování nové ornitologické pozorovatelny, neboť původní pozorovatelna s podobou "posedu" byla již v havarijním stavu a byl na ní zakázan vstup. Na zakládě této skutečnosti byla zpracována projektová dokumentace pro její novou podobu – více než 8 metrů vysoká zakrytá dřevěná stavba čtvercového půdorysu s postraním přístupovým schodištěm zakrytá střechou z rákosových snopů.

Realizovaná opatření:

  • odstranění původní pozorovatelny v havarijním stavu
  • vybudování nové kryté pozorovatelny s doškovou střechou
  • výřez okolních dřevin
  • přemístění informačního panelu

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace a autorský dozor: Ing. arch. Jiří Kubát, IČ: 12073750

Realizace stavby: Kavyl spol. s r.o., IČ: 49975358

Technický dozor investora: OSA STERA s.r.o., IČ: 60320044

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 370 946,00 Kč.

Fotografie:

 Původní pozorovatelna (posed) Betonování základových patek pozorovatelny Vybudování nosné konstrukce pozorovatelny Ornitologická pozorovatelna Vnitřní prostor pozorovatelny Ornitologická pozorovatelna I

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt