AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPP Chropyňský rybník

Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPP Chropyňský rybník

V roce 2015 proběhla realizace projektu s názvem „Vybudování ornitologické pozorovatelny v NPP Chropyňský rybník“, pro který byly získány finanční prostředky v rámci „Posílení návštěvnické infrastruktury ve ZCHÚ ve správě AOPK ČR“.

Národní přírodní památku tvoří Zámecký rybník s ostrůvkem uprostřed a pobřežními porosty. Nachází se v Hornomoravském úvalu, v inundační lužní oblasti nivy řeky Moravy na jihovýchodním okraji města Chropyně, v blízkosti státní silnice z Chropyně do Kroměříže. Jedná se významnou ornitologickou lokalitou s ochranou hnízdní kolonie racka chechtavého, racci přilétají v březnu, v dubnu mají v hnízdech plnou násadu vajec (pravidelně tři). Během května již dorůstají mláďata, aby v druhé půli června opustila svá hnízdiště a koncem tohoto měsíce racci odlétají. Nepravidelně zde hnízdí potápka černokrká a některé další druhy vodních a mokřadních ptáků, např. labuť velká, rákosník velký, rákosník proužkovaný, čírka modrá, lyska černá, slípka zelenonohá, potápka roháč, potápka černokrká, potápka malá, bukáček malý, strnad rákosní a pisík obecný atd.

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen na vybudování nové ornitologické pozorovatelny na břehu Zámeckého rybníka v jižní části parku v obce Chropyně za účelem možnosti pozorování a monitoringu ptactva. Podobu pozorovatelny řešila projektová dokumentace – více než 6 metrů vysoká částečně zakrytá dřevěná stavba čtvercového půdorysu s přístupovým schodištěm pod plošinou zakrytá střechou z překládaných prken.

Realizovaná opatření:

  • vybudování částečně kryté pozorovatelny
  • výsadba dřevin
  • vytvoření jednoduché přístupové cesty k pozorovatelně
  • instalace informační tabule

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace a autorský dozor: Ing. arch. Jiří Kubát, IČ: 12073750

Realizace stavby: Roman Herodek, IČ: 68771789

Technický dozor investora: OSA STERA s.r.o., IČ: 60320044

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 252 696,20 Kč (cena nezahrnuje informační tabuli).

Fotografie:

Vytýčení místa budoucí pozorovatelny Betonáž základu pozorovatelny Výstavba nosné konstrukce Vybudovaná pozorovatelna Vybudovaná pozorovateln_I Informační tabule

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt