AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> Vybudování ornitologické pozorovatelny v CHKO Žďárské vrchy

Vybudování ornitologické pozorovatelny v CHKO Žďárské vrchy

V roce 2014 proběhla realizace projektu s názvem „Vybudování ornitologické pozorovatelny v CHKO Žďárské vrchy“, pro který byly získány finanční prostředky v rámci „Posílení návštěvnické infrastruktury ve ZCHÚ ve správě AOPK ČR“.

Veselský rybník se svou rozlohou 87 ha patří v rámci CHKO Žďárské vrchy mezi největší vodní plochy a slouží jako chovný rybník s polointenzivním způsobem rybářského hospodaření. V posledních letech byl Veselský rybník místem výskytu celé řady ptáků, které lze na Vysočině zaznamenat a pozorovat jen velice vzácně. Již druhým rokem se z důvodu opravy havarijního stavu hráze rybníka udržuje stav vody na minimální hladině a rybník se tak stal atraktivní pro mnoho migrujících druhů ptactva. Za poslední 2 roky zde bylo ornitology během jarního a podzimního tahu zaznamenáno 25 druhů bahňáků, kteří se zde na svém tahu přes Českomoravskou vysočinu zastavili.

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen na vybudování nové ornitologické pozorovatelny na břehu Veselského rybníka v CHKO Žďárské vrchy za účelem možnosti pozorování a monitoringu ptactva. Podobu pozorovatelny řešila projektová dokumentace – více než 5 metrů vysoká částečně zakrytá dřevěná stavba čtvercového půdorysu s přístupovým schodištěm zakrytá střechou z překládaných prken.

Realizovaná opatření:

  • vybudování částečně kryté pozorovatelny
  • instalace informačních tabulí

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace a autorský dozor: Ing. arch. Jiří Kubát, IČ: 12073750

Realizace stavby: Jan Líbal, IČ: 88884473

Technický dozor investora: OSA STERA s.r.o., IČ: 60320044

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 423 347,- Kč (cena nezahrnuje informační tabuli).

Fotografie:

Budování nosné konstrukce Budování překládané střechy Vybudování ornitologické pozorovatelny Vybudování ornitologické pozorovatelny_I Informacni tabule Veselsky rybnik 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt