AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné >> Úprava objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic

Úprava objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic

OPŽP

Na počátku roku 2013 byla zahájena realizace projektu s názvem „Úprava objektů návštěvnické infrastruktury v NPR Hůrka u Hranic“ z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.2 - “Podpora biodiverzity“.

Na pravém břehu průlomového údolí řeky Bečvy v Teplicích nad Bečvou se nachází NPR Hůrka u Hranic, která byla vyhlášena v roce 1952 na rozloze 37,45 ha k ochraně zdejší květeny, zvířeny a krasových jevů, zejména Hranické propasti, která je nejhlubší propastí České republiky. Nachází se zde přírodě blízké lesní ekosystémy 2. a 3. lesního vegetačního stupně se zastoupením ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů. Významný je výskyt kriticky ohroženého jeleního jazyku obecného (Phyllitis scolopendrium) na svahu suché části Propasti.

Cíl projektu:

Projekt byl zaměřen na opravu stávajícího již nevyhovujícího zařízení a realizaci nové návštěvnické infrastruktury (např. vyhlídkové plošiny, mostky) v NPR Hůrka u Hranic odpovídající mimořádným přírodním hodnotám a především vysoké návštěvnosti území. Náplní naučné stezky je vzdělávání veřejnosti a vytvoření pozitivního vztahu k živé i neživé přírodě prostřednictvím prezentace významných krasových jevů, významných společenstev i druhů a mimořádné historie území a dále pak bezpečný pohyb návštěvníků a nerušený vývoj cenných společenstev a druhů.

Realizovaná opatření:

  • vybudování oplocení podél turistických tras za účelem usměrnění návštěvníků a omezení jejich negativního dopadu (sešlap vegetace, erozní rýhy, vznik „zkratek“ atd.),
  • oprava a vybudování nových na sucho skládaných zídek podél turistických tras,
  • instalování příčného odvodnění stezek,
  • obnova informačních tabulí naučné stezky,
  • instalování dřevěných lávek přes terénní deprese na turistických trasách,
  • oprava zábradlí na obou vyhlídkách - Svrčov a Sv. Jan,
  • obnova zábradlí okolo propasti.
  • oprava přístupového schodiště k vyhlídkové plošině a vybudování nového zábradlí po obou stranách schodiště včetně vytvoření vyhlídkové plošiny s odjímatelnou podlahou,
  • oprava pomocného schodiště pro potápěče včetně nerezového zábralí s výplní po pravé straně a na levé straně s madlem ukotveným do skály (ve směru k propasti),
  • oprava stěny pod pomocným schodištěm.

Smluvní partneři (zhotovitelé):

Projektová dokumentace: Domia art. s.r.o., IČ: 255 06 684

Realizace stavby: Commodum, spol. s r.o., IČ: 46577238

Technický dozor investora: Ing. Martin Šimek, IČ: 67595308

Finanční prostředky:

Celkové finanční náklady na projekt dosáhly 7 834 256,00 Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 6 757 869,58 Kč.

Fotografie:

Oprava dřevěného oplocení kolem naučné stezky. Foto: Archiv AOPK ČR. Oprava skládaných zídek okolo naučné stezky. Foto: Archiv AOPK ČR. Oprava trubkového oplocení propasti. Foto: Archiv AOPK ČR. Vybudování dřevěného můstku přes terénní depresi. Foto: Archiv AOPK ČR. Vybudování informačního panelu na naučné stezce. Foto: Archiv AOPK ČR. Vybudování vyhlídkové plošiny nad propastí. Foto: Archiv AOPK ČR.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt