AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR >> Návštěvnická infrastruktura a jiné

Návštěvnická infrastruktura a jiné

V době, kdy lidé stále více touží po poznávání zajímavých a přírodně cenných míst spojených s možností odpočinku a relaxace, umožňují objekty návštěvnické infrastruktury nalézt určitý soulad mezi nároky veřejnosti a principy ochrany přírody. O to více je v současné době potřebné ve spolupráci zejména s místními obyvateli a partnery vybudovat vhodnou návštěvnickou infrastrukturu, kterou tvoří mimo jiné naučné stezky společně s přístřešky, lavičkami pro odpočinek či nutné zásahy v terénu jako mostky přes potok, schody zdolávající příkrou stráň či zábradlí zajišťující bezpečný průchod nad skalní průrvou. Kromě informační, vzdělávací a osvětové funkce je hlavní úlohou stezek v přírodě usměrňovat pohyb a chování návštěvníků tak, aby se příroda zpřístupnila co nejvíce a zároveň nebyla ohrožována.

Projekty:

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt