AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Projekty AOPK ČR

Projekty AOPK ČR

AOPK ČR se do dotačních programů zapojuje nejen jako koordinační a administrativní subjekt, ale také jako příjemce podpory z evropských i národních dotačních zdrojů. Z Operačního programu Životní prostředí AOPK ČR financuje převážně opatření vyplývající z plánů péče o zvláště chráněná území nebo např. opatření spojená s implementací soustavy Natura 2000. Prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost směřují na zkvalitnění strategie organizace a odbornosti pracovníků. V rámci programu LIFE AOPK ČR aktuálně realizuje projekt LIFE České středohoří. LIFE Ze života hmyzu a Integrovaný projekt LIFE pro Soustavu Natura 2000 v ČR.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt