Aktivity

A. Přípravné aktivity, zpracování managementových či akčních plánů

A1 Zhodnocení lokalit a příprava podkladů pro managementová opatření

A2 Vyjednávání s vlastníky půdy a tvorba databáze pozemkového vlastnictví

B. Nákup/pronájem pozemků či náhrady za jejich využívání

B1 Pronájem a nákup pozemků v EVL Čertoryje - sever

B2 Nákup pozemků - Slovensko

C. Managementová opatření

C1 Management v EVL Bílé Karpaty a Čertoryje - provádí AOPK ČR

C2 Management v EVL Čertoryje - sever - provádí ČSOP Bílé Karpaty

C3 Management v EVL Beskydy - provádí ČSOP SALAMANDR

C4 Management v EVL Beskydy - provádí AOPK ČR

C5 Management na Slovensku - provádí BROZ

D. Monitoring dopadu projektových aktivit

D1 Monitoring cílových druhů a habitatů

D2 Zhodnocení dopadu projektu na socio-ekonomické aspekty a dopad informačních aktivit

D3 Zhodnocení ekosystémových služeb

E. Informování a zvyšování povědomí o výsledcích projektu

E1 Informační kampaň pro veřejnost a informační materiály

E2 Prezentace projektu odborníkům a zájmových skupinám a síťování s ostatními projekty LIFE

E3 Vzdělávací aktivity ve školách

F. Řízení projektu

F1 Projektové řízení a plán po skončení projektu

F2 Monitoring plnění projektových indikátorů

F3 Účetní evidence a audit

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt