NK Sady u Blešna

Záhlaví_WEB_01


 

Sady u Blešnem

 

Sady u Blešna

 

Lokalita se nachází pod Blešenským vrchem u obce Staré v jižní části Českého středohoří. Je tvořena rozsáhlými, opuštěnými a zarostlými sady. Najdeme zde třešně, švestky, hrušně a jabloně s podrostem širokolistých suchých trávníků. Místy lze najít ještě nezarostlé, starousedlíky extenzivně udržované plochy suchých trávníků, které umožňují přežívaní významných druhů rostlin a živočichů. Můžeme zde nalézt např. pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), ještěrku obecnou (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis), užovku hladkou (Coronella austriaca) či krutihlava obecného (Jynx torquilla).

 

Území je cenné z důvodu historického výskytu sadů a přežívání starých ovocných stromů s ploškami bezlesí. Po upuštění od hospodaření sady zarůstají křovinami a náletovými dřevinami (hlohy, růže, trnka, svída, jasan, švestky), které je potřeba plánovanými zásahy potlačit. Odkřoviněné plochy budou nadále udržovány pastvou a sečením.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt