Projektové lokality

Záhlaví_WEB_01


 

life_letak_mapka

 

PROJEKTOVÉ LOKALITY

 

Evropsky významné lokality

Evropsky významné lokality (EVL) jsou chráněná území vyhlášená v rámci soustavy Natura 2000. Podrobnosti o soustavě Natura 2000 najdete zde. Předmětem ochrany v takovýchto územích jsou lokality evropského významu, které se díky tradičnímu a citlivému hospodaření zachovaly ve velmi dobrém stavu. EVL zahrnuté do projektu LIFE zabírají plochu přes 7678 ha.

 

Nášlapné kameny (tzv. stepping stones)

Dnešní vzhled krajiny je velkou měrou negativně ovlivněn lidskou činností. Slučování malých políček do rozlehlých lánů a s tím spojené rozorávání mezí způsobilo, že vznikla krajina s velkými monokulturními celky, kde migrace některých druhů organismů, zejména těch menších a méně pohyblivých, byla ztížena až zcela znemožněna. Populace rostlin a drobných živočichů se tak staly izolované a postupně mohou i zanikat. Nášlapné kameny jsou svou rozlohou v krajině zanedbatelné, avšak svým charakterem velice cenné lokality s výskytem zachovalých společenstev uprostřed polí. Díky jejich existenci je umožněna migrace rostlinných i živočišných druhů, které by jinak neměly šanci překonat tak velké vzdálenosti mezi jednotlivými EVL. Nášlapné kameny zařazené do projektu LIFE zabírají plochu víc jak 101 ha.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt