Saranče skalní

Záhlaví_WEB_01


 

Stenobothrus eurasius

 

Saranče skalní (Stenobothrus eurasius)

Saranče skalní je nejen v České republice, ale i v dalších zemích střední Evropy (Rakousko, Slovensko) velmi vzácným druhem chráněným v rámci soustavy Natura 2000 žijícím na obtížně přístupných místech. Celkem bylo popsáno šest poddruhů této saranče a na Litoměřicku se dokonce nachází endemický poddruh Stenobothrus eurasius bohemicus, se kterým se setkáme jedině v Lounském středohoří.

Tato saranče obývá strmé teplé a suché skalní stráně jižních a jihovýchodních svahů bez vegetace. Sarančata jsou polyfágní, proto druhové složení rostlinstva na lokalitě není až tak podstatné.

Saranče má pouze jednu generaci v roce, nymfy se líhnou v květnu, dospívají v červenci a aktivují do října.

Management lokalit saranče skalní v CHKO České Středohoří musí být založen na udržování biotopu druhu – skalních stepí s množstvím obnažené půdy a vystupujících skalek a balvanů. Základem péče o lokality je pastva ovcí, ideálně smíšeného stáda ovcí a koz. Ideální je dlouhodobá pastva přes celou vegetační sezónu s velmi nízkou zátěží.  V případě, že by přes pravidelnou pastvu docházelo k rozvoji křovin i v centrálních částech velkých lokalit, je taktéž nutné provést jejich (téměř) úplné odstranění.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt