Přástevník kostivalový

Záhlaví_WEB_01


 

Přástevník kostivalový

 

Přástevník kostivalový Callimorpha (=Euplagia) quadripunctaria*

 

Přástevník kostivalový je motýl, který obývá skalnaté lesostepní oblasti. V České republice se vyskytuje jen v teplejších místech. V uplynulých letech z mnoha lokalit vymizel, protože oblasti jeho přirozeného výskytu vlivem nedostatečného managementu ubývají. Přástevník kostivalový je naturovým druhem, chráněným evropskou legislativou.

Dospělec přástevníka kostivalového je podobně jako ostatní přástevníci charakteristický svou zářivou oranžovou až červenou barvou spodních křídel. Přední křídla má černozelená s výraznými bělavými až žlutavými pruhy. Zadeček přástevníka je rovněž oranžový s řadou drobných černých teček táhnoucích se po hřbetě. Sameček i samička jsou na pohled stejní.

Dospělé jedince můžeme během dne spatřit od konce června do začátku září sedící na nektaronosných rostlinách, např. sadcích, bodlácích, starčcích a dalších květinách pozdního léta. Larvy jsou polyfágní (zpočátku konzumují byliny, po přezimování spíše listy stromů a keřů), dospělci se živí nektarem.

Housenky jsou černohnědé, vespod žlutohnědé se žlutým hřbetním pruhem a řadou drobných bílých teček, na okrových bradavkách vyrůstají oranžové štětinky. Housenky se líhnou na podzim, ještě malé přezimují a dorůstají na jaře. Housenky jsou nokturnální, přes den se ukrývají pod kůrou a kameny. Kukla je velmi křehká a řídce zamotaná.

Negativní dopad na přástevníka a jeho přirozené biotopy mělo v minulosti intenzivní hospodaření (např. intenzivní pastva s kosením nedopasků, plošné sečení nebo vícenásobná seč). Naopak pozitivní je extenzivní způsob hospodaření spolu s odstraňováním náletových dřevin, kdy nelesní vegetace je obhospodařována mozaikovým způsobem. Absence managementu vede k zarůstání lokalit a degradaci habitatu nejen pro přástevníka kostivalového, ale i pro další stepní a lesostepní druhy.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt