Koniklec otevřený

Záhlaví_WEB_01


 

Koniklec otevřený

 

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

 

Druh roste na výslunných travnatých stráních, skalních stepích a skalách (zpravidla silikátové nebo neutrální vyvřeliny), pískovcových skalkách a v řídkých borech. Vyhovuje mu spíše rozvolněná vegetace. Stráně a stepi byly v minulosti často spásány, což mělo na druh příznivý selektivní účinek. Rozkvétá už v březnu a kvete až do dubna.

Koniklec otevřený je euroasijsko–kontinentálním druhem, jeho evropská naleziště leží v Německu, Polsku, Finsku, Švédsku, Bělorusku, na Slovensku, Ukrajině, v Maďarsku a Rumunsku. Koniklec otevřený je u nás vzácným naturovým druhem, roste přibližně na 15 lokalitách v České republice. Česká republika tvoří západní hranici jeho rozšíření. Na Litoměřicku ho můžeme najít na lokalitách Borečský vrch a Holý vrch u Hlinné.

Populace zpravidla vykazují klesající trend, pokud se na lokalitách neprovádí vhodný management. Druh je ohrožen zarůstáním náletem dřevin, zahušťováním travního drnu a kumulací stařiny.

Optimální způsob hospodaření je extenzivní pastva ovcí nebo koz, případně kosení travních porostů. Na stepních lokalitách je také nutný výřez křovin, pokud jejich růst nepotlačí pastva. Vzhledem k vzácnosti druhu a širšímu spektru vegetačních typů a klimatických podmínek je potřeba stanovit přesný způsob managementu individuálně pro každé území.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt