Kavyl olysavý

Záhlaví_WEB_01


 

Kavyl olysavý

 

Kavyl olysalý (Stipa zalesskii)*

 

Stanovištěm kavylu olysalého, kriticky ohrožené stepní trávy, jsou jižní a jihozápadní svazíhy Košťálova. Dále ho najdeme na Kostelním vrchu a na dalších svazích Českého středohoří, hlavně na Lounsku.

Obilky kavylu olysalého dozrávají v červnu. Jejich dlouhé, chlupaté osiny, které usnadňují šíření obilek větrem, mohou aktivně pronikat pod povrch půdy a usnadnit tak klíčení semenáčků. V posledních letech se kavyly šíří na extenzivně spásaných plochách. Pasoucí se ovce se jim kvůli ostrým a tuhým listům vyhýbají, přičemž sešlapem okolní půdy vytváří vhodné podmínky pro jejich další šíření.

Celá populace kavylu olysalého v České republice je velmi malá, může být proto snadno ohrožena zarůstáním konkurenčně zdatnějšími druhy nebo třeba i nadměrnou turistickou činností. Pro rozvoj populací této rostliny je proto důležité vysekávání náletu křovin a následná pastva.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt