Ještěrka zelená

Záhlaví_WEB_01


 

Ještěrka zelená_01.jpg

 

Ještěrka zelená (Lacerta viridis)

 

Jedná se o naturový druh, který se v ČR vyskytuje na okraji svého areálu, na Litoměřicku ho najdeme v EVL Porta Bohemica a Dolních Zálezlech, jež jsou nášlapným kamenem projektu. Vzhledem k okrajovému výskytu jsou jeho populace ohroženy i nepříznivým počasím. Nejčastěji je však tato ještěrka ohrožena změnami a zánikem vhodných biotopů. Ještěrka zelená osídluje biotopy lesostepního charakteru a dobře osluněná místa s příhodnými úkryty a vhodnou vlhkostí (suché, slunečné křovinaté stráně, údolí okolo velkých řek, skály, příkopy cest, staré sady a zahrady, železniční náspy, extenzivně využívané pastviny). Preferuje lokality, jejichž terén nebo vegetace jsou členité.

Objevuje se zpravidla až koncem března a období aktivity končí již v září. Mláďata se líhnou v srpnu a v září. Zimuje v zemních úkrytech, ve skalních štěrbinách nebo i v dutinách stromů.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt