Cílové druhy

Záhlaví_WEB_01


 

 

Projekt LIFE "Aktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří, zkráceně LIFE České středohoří, je zaměřen na obnovu, rozvoj a udržitelnost stepních stanovišť pomocí vhodných managementových opatřeních a podpory tradičního hospodářství. Teplomilná stanoviště patří mezi druhově nejbohatší a přírodovědně nejcennější společenstva

Stepní trávníky na svažitých nebo skalnatých kopcích Českého středohoří jsou snadno zranitelná, zejména kvůli absenci hospodaření, kdy vlivem sukcese dochází k poměrně rychlému zarůstání lokalit konkurenčně silnějšími druhy. V rámci projektu LIFE České středohoří je snaha o zachování bezlesí s bohatým spektrem společenstev rostlin a živočichů, které je podporováno pravidelnou pastvou a dalšími krajinotvornými zásahy (především kosení, odstraňování invazních druhů, mulčování apod.) v kombinaci s turistikou nebo akcemi pořádaných pro širokou veřejnost.

 

Cílové druhy

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt