Programy EU

V rámci EU je vyhlášeno nepřeberné množství evropských dotačních programů, přičemž je některé z nich jsou zaměřeny na ochranu přírody a krajiny. AOPK ČR je zapojena do administrace evropských programů a zároveň čerpá i finanční prostředky na realizaci vlastních krajinotvorných opatření ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách a volné krajině. Podpořit lze investiční i neinvestiční akce s ohledem na typ programu.


 

 

Na adrese www.dotace.nature.cz naleznete přehledného průvodce
dotačními programy v péči o přírodu a krajinu

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt