AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Národní programy

Národní programy

Národní dotační programy vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR, jejichž cílem je poskytování finančních prostředků na realizaci krajinotvorných opatření ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách a volné krajině. Podpořit lze investiční i neinvestiční akce s ohledem na typ programu.

 


 

Na adrese www.dotace.nature.cz naleznete přehledného průvodce
dotačními programy v péči o přírodu a krajinu

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt