AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Hospodaření s majetkem státu

Hospodaření s majetkem státu

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) je příslušná k hospodaření s majetkem státu na mnohých pozemcích, které se nacházejí převážně ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ). V těchto cenných územích stát prostřednictvím APOK ČR naplňuje plány péče, které pro záchranu, udržení nebo zlepšení předmětu ochrany často vyžadují specifické hospodaření. Za účelem doplňování a scelování státního vlastnictví v těchto přírodně cenných územích, dále probíhají výkupy, bezúplatné převody nebo dary pozemků.

V roce 2017 AOPK ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vykoupila do státního vlastnictví, příslušnosti hospodaření pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky, pozemky, které se nacházejí ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech. Předmětné výkupy pozemků byly hrazeny prostřednictvím Národního programu životního prostředí Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši 23.069.469,- Kč za rok 2017.

V současnosti je ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro AOPK ČR 12,5 tisíce ha pozemků z toho cca 2,7 tis. ha lesních, 3,4 tis. ha vodních ploch a 6,4 tis. ha ostatních ploch.

Péči o tato cenná území AOPK ČR zajišťuje prostřednictví smluv o dílo především s místními subjekty, jako jsou drobní hospodáři, obce, nestátní neziskové organizace a další.

Financování je zajištěno v rámci podprogramu Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ, dále Programu péče o krajinu a v období let 2014 až 2020 z Operačního programu Životní prostředí.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt