AOPK ČR >> Obecná ochrana přírody a krajiny >> Neživá příroda >> Ochrana geologických lokalit

Ochrana geologických lokalit

Lokality geologického dědictví jsou nedílnou součástí naší přírody a krajiny. Jejich význam je dán doložením geologického vývoje, přítomností dokladů o formách života a o podmínkách životním prostředí v minulosti, dokumentací tektonického a metamorfního vývoje, dynamiky vývoje zemského povrchu, výskytem minerálů, geomorfologií atd. 

K ochraně nejvýznamnějších stratigrafických profilů (stratotypů a parastratotypů) jsme zavázáni mezinárodně přijatými pravidly (Pravidla Mezinárodní stratigrafické komise při IUGS).

 

 

Česká geologická služba je nositelem projektu "Významné geologické lokality ČR", v jehož rámci byl vytvořen komplexní systém evidence významných geologických lokalit, který je přístupný na internetu. Databáze obsahuje záznamy o lokalitách a důvodech jejich geologického významu, vědecké důležitosti, vhodnosti jejich využití pro výuku a osvětu. Systém obsahuje fotodokumentaci a mapovou lokalizaci, odkazy na literaturu. Menší část lokalit je již chráněna formou zvláště chráněných území, další jsou k ochraně doporučeny.

V databázi Význačných geologických lokalit České geologické služby je možné vyhledávat podle zvolených kritérií nebo v mapě.

Celkem jsou na počátku roku 2020 v registru význačných geologických lokalit ČGS veřejně dostupné informace k 3094 lokalitám, z toho má 1042 statut zvláštní územní ochrany - geologický jev je ovšem hlavním předmětem ochrany pouze u menší části z nich.

AOPK ČR ve spolupráci s ČGS, odbornými geologickými institucemi a orgány ochrany přírody vyhodnocuje lokality z databáze a doporučuje nejvhodnější způsob jejich ochrany.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt