Koncepce a dokumenty

Potřeba ochrany geologického dědictví není zatím přímo v českých státních koncepčních materiálech (státní politiky, strategie apod.) zmiňována. Stát si však význam geologického dědictví začíná uvědomovat a ochrana neživé přírody je obsažena v novějších proaktivních finančních nástrojích, např.:

- možnost hrazení managementu geolokalit z Programu péče o krajinu MŽP nebo z Operačního programu Životní prostředí

- podpora MŽP pro nevládní organizace umožňuje granty na podporu geolokalit, výchovu a osvětu

- ochrana a šetrné využívání geolokalit pro turistiku je obsaženo ve Státní koncepci cestovního ruchu a promítá se do programů ze Strukturálních fondů EU

 

Na Evropské úrovni shrnuje možnosti ochrany geologického dědictví

Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy k ochraně geologického dědictví a geologických lokalit z května 2004,

které vychází z Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země, tzv. Deklarace z Digne,  z června 1991 a z Evropského manifestu ke geologickému dědictví a geodiversitě z roku 2004.

IUCN podporuje ochranu geodiversity a geologického dědictví od Světového kongresu ochrany přírody konaného v Barceloně v roce 2008. Pozornost věnuje územní ochraně a provázanosti geo- a biodiverzity (WCC 2012 RES 48), zaměřuje sei na ochranu odebraných zkamenělin a vzorků minerálů a hornin (WCC 2016 RES 083). V rámci IUCN existuje pracovní skupina pro geodiverzitu a ochranu geologických lokalit.

 

Geoparky:

Charta evropských geoparků - vznik Sítě evropských geoparků

Pekingská deklarace - založení Světové sítě geoparků UNESCO

Deklarace z Madonie - spolupráce Evropské a Světové sítě GP

Směrnice MŽP č. 9/2018 o zabezpečení jednotného postupu při nominaci území na národní geopark (samotná Směrnice, kompletní včetně příloh Směrnice č. 9/2018 ve Věstníku MZP)

Charta národních geoparků ČR (2018)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt