Geologické expozice v přírodě

Geologické expozice v přírodě jsou na jednom místě pod širým nebem vytvořenou ukázkovou sbírkou hornin z širšího regionu. Jako první u nás vznikla geologická expozice v Karlově Studánce v roce 1991 zásluhou firmy Bureš-Ekoservis s.r.o. Přírodní expozice umožňují zájemcům seznámit se na jednom místě s typickými horninami regionu. Často na vzorcích hornin bývají naleštěné plochy, které umožňují lépe vidět strukturu hornin a ukazují jaký bude případně vzhled výrobků z dané horniny při ušlechtilé kamenické výrobě. Expozice bývají doprovázeny výkladovými tabulemi o geologickém vývoji území, výskytu a vzniku hornin, jejich výskytu.

Geologické expozice v přírodě jsou někdy označovány jako Geopark. Toto označení je nevhodné a mělo by zůstat vyhrazeno jen pro rozsáhlejší území, ve smyslu rozvedeném v jiné části těchto webových stránek.

 

Karlova Studánka. Typové vzorky hornin z Hrubého i Nízkého Jeseníku, Rychlebských hor a Králického Sněžníku ve formě mnohatunových balvanů v parkové úpravě.

  Oba snímky Leo Bureš

 

Rokyta - expozice v sousedství Informačního střediska Správy NP a CHKO Šumava. Balvany s typy hornin z Šumavy, informační altánek.

  První dva snímky Martin Bílek (www.jiznicechy.org), třetí snímek Josef Jiřička (Správa NP a CHKO Šumava) 

 

Stožec - Informační středisko Správy NP a CHKO Šumava. Méně rozsáhlá expozice než předchozí.

  Snímky Josef Jiřička (Správa NP a CHKO Šumava)

 

Praha - Spořilov  - expozice v areálu Geofyzikálního ústavu AV ČR. Více než 40 vzorků hornin z celé republiky. Informace ke geologickému vývoji planety Země a Českého masívu.

 

Muzeum Českého krasu Beroun - venkovní expozice Geologie Barrandienu.

 

Chrudim - náměstí U Vodárny - expozice ke geologii širšího regionu Chrudimska

 

Mariánské Lázně - u sídla Správy CHKO Slavkovský les

 

Vyšný - v sousedství sídla Správy CHKO Blanský les

 

Přimda - na náměstí u sídla Správy CHKO Český les

 

Turold u Mikulova. Vzorky hornin z celé Moravy. Vybudovalo CEV Pálava.

 

Muzeum Rudice - venkovní expozice hornin z Moravského krasu.

 

Tábor, geostezka Pod Klokoty - expozice v lomu na pravém břehu Lužnice. Geologický vývoj a vzorky hornin regionu.

 

Železná Ruda - vzorky hornin z regionu před základní školou

 

Česká Lípa - expozice u střední školy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt