Ústředí

  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – ekolog se specializací na lesní ekosystémy (681) v Oddělení MZCHÚ (112), Odbor zvláštní ochrany přírody (110), se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 3. 8. 2021).
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada – metodik vzdělávání (1236) v Oddělení práce s veřejností (311),Samostatný odbor vnějších vztahů (310) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podání žádostí do 13.8.2021)
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné služební místo Odborný rada – administrátor veřejných zakázek (1240) v Oddělení právní podpory a veřejných zakázek (321),Samostatný odbor kanceláře ředitele (320) se služebním působištěm Praha (lhůta pro podání žádostí do 11.8.2021) 
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada (1141) – úvazek 0,5 v Oddělení procesním a monitoringu (331), Samostatný odbor OPŽP (330), se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 20. 8. 2021).
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada (1141a) – úvazek 0,5 v Oddělení procesním a monitoringu (331), Samostatný odbor OPŽP (330), se služebním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 20. 8. 2021).
  • Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné pracovní místo Odborný referent - správce rozpočtu (1155) v Oddělení ekonomiky projektů a programového financování (212), Odbor finančně personální (210), s pracovním působištěm Praha (lhůta pro podávání žádostí do 20.8.2021).

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt