AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Program Dům přírody

Program Dům přírody

Chráněné krajinné oblasti představují přírodní a kulturní dědictví národního a nadnárodního významu. Některé jsou součástí celosvětové soustavy biosférických rezervací, mezinárodně uznávaných mokřadů a geoparků UNESCO. Tradičně patří k nejvýznamnějším a nejatraktivnějším destinacím cestovního ruchu.

Pro návštěvníky Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) vytvořila a realizuje systém osvěty a informování veřejnosti od jednotných informačních panelů přes interaktivní naučné stezky, vyhlídky, ptačí pozorovatelny až po návštěvnická střediska – domy přírody, které v rámci programu Dům přírody doplňují na místech s vysokou koncentrací návštěvníků menší informační střediska. Řízení a koordinaci programu Dům přírody, výměnu zkušeností mezi jednotlivými otevřenými domy přírody a informačními středisky CHKO začleněných do sítě a pro přípravu a zapojení dalších nových středisek do sítě zajišťuje Řídící výbor programu Dům přírody. 
Dům přírody - návštěvnické středisko je objekt specifický umístěním na vstupu do chráněného území, ve kterém se podávají informace o místě samém, o možnostech pohybu a pobytu v chráněném území a dalších informacích z oblasti cestovního ruchu. Je zde umístěno veřejné sociální zázemí. V domě přírody se nachází výchovně vzdělávací a interaktivní expozice o přírodě a historii, prezentují se filmy a mapy. Dům přírody poskytuje speciální programy s průvodci, organizované túry, přednášky ad. 
Architektonické řešení domů přírody vychází z Jednotného architektonického konceptu, manuálu pro navrhování návštěvnických středisek AOPK ČR. Obsah činnosti vzniká na základě interpretačního plánu  zpracovaného dle Metodiky o zásadách a metodách interpretace se zaměřením na interpretaci přírodního dědictví a činnost návštěvnických středisek s využitím zahraničních zkušeností.  
AOPK ČR provozuje domy přírody ve spolupráci s místními partnery na základě provozovatelských smluv s garancí zajištění rozsahu a kvality poskytovaných služeb a ekonomické udržitelnosti provozu podle zásad programu AOPK ČR „Dům přírody“. 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt