AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Pro vysoké školy >> Nabídka přednášek

Nabídka přednášek

AOPK ČR jako odborná instituce MŽP nabízí v rámci spolupráce s vysokými školami tato témata přednášek.
Přednášky jsou připraveny v rozsahu 1,5 hod, nicméně konkrétní strukturu i celkovou délku je možné po domluvě přizpůsobit.

V případě zájmu o přednášky kontaktujte vedoucího dobrou monitoringu, dr. Karla Chobota (karel.chobot@nature.cz).

 • Biodiverzita v ČR a Evropě  - stav a hodnocení, nejen červené seznamy
 • Dokumentace přírody a krajiny v ČR a Evropě – co vše již víme nebo máme možnost získat za informace?
 • Soustava NATURA 2000 v České republice a Evropě
 • Mezinárodní úmluvy o ochraně přírody
 • Problematika CITES
 • Evropsky významné druhy rostlin / živočichů
 • Ekosystémové služby – první kroky u nás
 • Mapování biotopů v České republice
 • Institucionální zabezpečení ochrany přírody a krajiny v ČR
 • Metodika oceňování biotopů
 • Územní systémy ekologické stability
 • Ochrana a hodnocení krajinného rázu v CHKO
 • Zvláště chráněná území
 • Památné stromy
 • Zvláště chráněné druhy živočichů
 • Záchranné programy pro ohrožené druhy
 • Geograficky nepůvodní a invazní druhy
 • Dopady rekreace a sportů na přírodu

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt