AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Poradní orgány >> Rada AOPK ČR

Rada AOPK ČR

Tento poradní orgán byl ustanoven s cílem otevřít profesionální ochranu přírody zainteresované veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy  a neziskového sektoru. Vedle zpětné vazby bude Rada i inspirací při koncepční a strategické práci organizace. Rada je platformou pro výměnu názorů, znalostí a zkušeností, výsledkem jednání Rady jsou doporučení Rady řediteli AOPK ČR. Členství v Radě AOPK ČR je čestné, bez nároku na odměnu.

Přehled externích členů rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:

 • Ing. Miroslav ZÁMEČNÍK – ekonomický expert
 • doc. Ing. Tomáš VRŠKA, Dr. – expert v lesnické ekologii a pěstění lesa Mendelovy univerzity, ředitel Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny
 • Adolf VONDRKA, majitel a jednatel firmy Rybniční hospodářství, s.r.o.
 • Mgr. Milan ŠŤOVÍČEK – ředitel Schola Humanitas v Litvínově
 • prof. Ing. Dr. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc. – krajinný ekolog a pedolog, Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta
 • prof. RNDr. David STORCH, CSc. – biolog a ekolog, Centrum pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky
 • prof. Ing. Petr SKLENIČKA, CSc. – krajinný ekolog, rektor České zemědělské univerzity a předseda České konference rektorů
 • PhDr. Ivan RYNDA – sociální a kulturní ekolog, Fakulta humanitních studií UK, vedoucí katedry
 • Daniel PITEK, soukromý zemědělec, držitel Ceny Josefa Vavrouška
 • Ing. Marie PĚNČÍKOVÁ - poslankyně
 • Petr OREL – senátor
 • Ladislav OKLEŠTĚK – poslanec
 • Ing. Petr MOUCHA, CSc. – expert v ochraně přírody, dlouholetý náměstek ředitele Správy chráněných krajinných oblastí, bývalý vedoucí Správy CHKO Český kras
 • prof. RNDr. Bedřich MOLDAN, CSc. – ekolog, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí UK, bývalý ministr ŽP
 • JUDr. Svatomír MLČOCH – právní expert, bývalý náměstek ministra ŽP
 • doc. RNDr. Ladislav MIKO, Ph.D. – zástupce Evropské komise na Slovensku, bývalý ředitel pro ochranu přírody Generálního ředitelství pro životní prostředí, bývalý ministr ŽP
 • Ing. Zbyněk LINHART – senátor
 • prof. RNDr. Pavel KOVÁŘ, CSc. – geobotanik, bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UK
 • Mgr. Vojtěch KOTECKÝ, Ph.D. – biolog, Centrum pro otázky životního prostředí UK
 • Ing. Kateřina KONEČNÁ – poslankyně Evropského parlamentu
 • Ing. Dan JIRÁNEK – Svaz měst a obcí
 • prof. Dr. Ing.Libor JANKOVSKÝ - děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně
 • prof. RNDr. Helena ILLNEROVÁ, DrSc. – fyzioložka, bývalá předsedkyně AV ČR a České učené společnosti
 • Ing. Jan HŘEBAČKA – expert v ochraně přírody, bývalý ředitel Správy KRNAP
 • PhDr. Robin BÖHNISCH – ředitel Správy KRNAP
 • prof. RNDr. Vladimír BEJČEK, CSc. – zoolog, děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, předseda Rady AOPK ČR
 • Ing. Dana BALCAROVÁ – poslankyně, předsedkyně výboru pro životní prostředí PSP ČR
 • RNDr. Libor AMBROZEK – botanik, předseda ČSOP, bývalý ministr ŽP

 

 • RNDr. František POJER – tajemník a místopředseda Rady AOPK ČR

Aktualizováno ke dni 31.12.2021, vyvěšeno 10.2.2022

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt