AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Poradní orgány >> Rada AOPK ČR

Rada AOPK ČR

Tento poradní orgán byl ustanoven s cílem otevřít profesionální ochranu přírody zainteresované veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy  a neziskového sektoru. Vedle zpětné vazby bude Rada i inspirací při koncepční a strategické práci organizace. Rada je platformou pro výměnu názorů, znalostí a zkušeností, výsledkem jednání Rady jsou doporučení Rady řediteli AOPK ČR. Členství v Radě AOPK ČR je čestné, bez nároku na odměnu.

Přehled externích členů rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR:

 • Ing. Miroslav ZÁMEČNÍK – ekonomický expert
 • doc. Ing. Tomáš VRŠKA, Dr. – expert v lesnické ekologii a pěstění lesa Mendelovy univerzity, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
 • Adolf VONDRKA, majitel a jednatel firmy Rybniční hospodářství, s.r.o.
 • Mgr. Milan ŠŤOVÍČEK – místostarosta Litvínova
 • prof. Ing. Dr. Bořivoj ŠARAPATKA, CSc. – krajinný ekolog a pedolog, Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta
 • prof. RNDr. David STORCH, CSc. – biolog a ekolog, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky
 • prof. Ing. Petr SKLENIČKA, CSc. – krajinný ekolog, rektor České zemědělské univerzity
 • PhDr. Ivan RYNDA – sociální a kulturní ekolog, Fakulta humanitních studií UK, vedoucí katedry
 • Daniel PITEK, soukromý zemědělec, držitel Ceny Josefa Vavrouška
 • Ing. Marie PĚNČÍKOVÁ - expertka v ochraně přírody
 • Petr OREL – senátor
 • Ladislav OKLEŠTĚK – poslanec, hejtman Olomouckého kraje
 • Ing. Petr MOUCHA, CSc. – expert v ochraně přírody, dlouholetý náměstek ředitele Správy chráněných krajinných oblastí, bývalý vedoucí Správy CHKO Český kras
 • prof. RNDr. Bedřich MOLDAN, CSc. – ekolog, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK, bývalý ministr ŽP
 • JUDr. Svatomír MLČOCH – právní expert, bývalý náměstek ministra ŽP
 • doc. RNDr. Ladislav MIKO, Ph.D. – zástupce Evropské komise na Slovensku, bývalý ředitel pro ochranu přírody Generálního ředitelství pro životní prostředí, bývalý ministr ŽP
 • Ing. Zbyněk LINHART – senátor
 • prof. RNDr. Pavel KOVÁŘ, CSc. – geobotanik, bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UK
 • Mgr. Vojtěch KOTECKÝ – biolog
 • Ing. Kateřina KONEČNÁ – poslankyně Evropského parlamentu
 • Ing. Dan JIRÁNEK – Svaz měst a obcí
 • prof. Dr. Ing.Libor JANKOVSKÝ - děkan Lesnické a dřevařské fakukty Mendelovy univerzity v Brně
 • prof. RNDr. Helena ILLNEROVÁ, DrSc. – fyzioložka, bývalá předsedkyně AV ČR a České učené společnosti
 • Ing. Jan HŘEBAČKA – expert v ochraně přírody, bývalý ředitel Správy KRNAP
 • PhDr. Robin BÖHNISCH – ředitel Správy KRNAP
 • prof. RNDr. Vladimír BEJČEK, CSc. – zoolog, děkan Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, předseda Rady AOPK ČR
 • Ing. Dana BALCAROVÁ – poslankyně, předsedkyně výboru pro životní prostředí PSP ČR
 • RNDr. Libor AMBROZEK – botanik, předseda ČSOP, bývalý ministr ŽP

 

 • RNDr. František POJER – tajemník a místopředseda Rady AOPK ČR

Aktualizováno ke dni 11.2..2020.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt