Lesy ČR

Organizace  Předmět smlouvy  Ze dne  Garant
Lesy ČR Spolupráce při vymezování bezzásahových území v lesích a zajištění jejich monitoringu  21.10.2008  Oddělení CHKO 
Lesy ČR Vzájemná součinnost ve věci monitoringu biotopů organizovaného AOPK ČR na pozemcích ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR  19.4.2011  Odbor monitoringu biodiverzity 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt