Ostatní

Organizace Předmět smlouvy Ze dne Garant
 Biolib.cz Vzájemné poskytování dat, spolupráce při zpracování a interpretaci poskytnutých dat, formy publikace výstupů 21.4.2010 Odbor monitoringu biodiverzity 
Central European Data Agency

Vzájemná bezúplatná výměna datových sad:

AOPK: VZCHU, MZCHU, památné stromy,

CEDA: průběh značených turistických a cykloturistických tras v ZCHÚ

15.3.2012 oddělení ÚSOP 
ČEZ Distribuce Smlouva o poskytování dat 12.11.2019 oddělení ÚSOP
Seznam.cz Licenční smlouva - zpřístupnění informací a dat týkající se ochrany přírody a krajiny veřejnosti prostřednictvím služeb, aplikací a produktů Seznam.cz 24.11.2015 Odbor ISOP
SHOCart Spolupráce při posuzování a úpravách navrhovaných cyklotras, případně dalších údajů v připravovaných cykloturistických mapách, vzájemná bezúplatná výměna datových sad, poskytování povinných výtisků 15.2.2011 oddělení MZCHÚ
TRASA Poskytování Geodat AOPK ČR za účelem aktualizace podkladů pro Mapy KČT a další mapy vydávané nebo připravované TRASOU 9.7.2015 Oddělení ÚSOP
A.T.I.C. Smlouva o vzájemné spolupráci při poskytování kvalitních informací a služeb pro návštěvníky zvláště chráněných území v péči AOPK ČR 13.2.2019 Samostatný odbor vnějších vztahů
Duofox Technologies, s.r.o. Dohoda o spolupráci při vzájemném posyktování informací pro zamezení nežádoucích dopadů na přírodu plynoucích z nadměrné turistiky 4.1.2021 Samostatný odbor vnějších vztahů

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt