AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Partneři AOPK ČR >> Neziskové organizace >> Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody

Organizace  Předmět smlouvy  Ze dne  Garant 
Český svaz ochránců přírody

Spolupráce v oblasti ochrany přírody a krajiny a ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty, vzájemná výměna zkušeností, informací, vydávaných publikací, vzájemná propagace, spolupráce při realizaci konkrétních činností 

24.6.2004  Odbor zvláštní ochrany přírody
Český svaz ochránců přírody

Zajištění dlouhodobé systematické spolupráce při záchraně starých a krajových odrůd ovocných dřevin a při zakládání a péči o genofondové plochy ovocných dřevin.

26.2.2018 Odbor obecné ochrany přírody

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt