AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Partneři AOPK ČR >> Neziskové organizace >> Česká komora architektů

Česká komora architektů

Organizace Předmět dohody Ze dne Garant
Česká komora architektů  

Péče o dochované kulturní a historické hodnoty krajiny České republiky, ochrana památkově hodnotných sídel a staveb ve zvláště chráněných územích, práce s veřejností, vzdělávání v oblasti architektury a ochrany krajinného rázu, osvěta v oblasti výstavby ve zvláště chráněných územích, sdílení vzdělávacích materiálů v oblasti architektury, krajinného rázu a ochrany krajiny, organizace zvláštní ceny AOPK ČR v rámci České ceny za architekturu

19.10.2017 oddělení ochrany krajiny

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt