AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro vodní ekosystémy

Odborná skupina pro vodní ekosystémy

Odborná skupina pro vodní ekosystémy je odborným pracovním a poradním orgánem AOPK ČR. Zaměřuje se především na koncepční a metodickou činnost v oblasti ochrany vodních ekosystémů a vodního hospodářství v souvislosti s uplatňováním potřeb ochrany přírody.

Hlavní náplní odborné skupiny jsou:

  • příprava nebo připomínkování strategických dokumentů a metodik, které řeší nebo mají dopad na ochranu vodních ekosystémů a problematiku vodního režimu v krajině,
  • připomínkování a posuzování vybraných studií, záměrů a projektů, u kterých je předpoklad realizace AOPK ČR,
  • vyjadřování ke způsobu hospodaření a k zajišťování povinností AOPK ČR na rybnících, na kterých má tato organizace právo hospodařit.

Blíže je činnost upravována na základě ročních plánů činnosti. Odborná skupina se schází minimálně 4x ročně.

Odborná skupina:

Člen Pracoviště AOPK ČR Kontakt Email
Ing. Tomáš Just, předseda RP Střední Čechy tel. 251101678 tomas.just@nature.cz
Ing. Barborka Satrapová, tajemník     Praha, ředitelství tel: 283069225 barbora.satrapova@nature.cz
Ing. Pavel Marek Praha, ředitelství tel. 283069223 pavel.marek@nature.cz
Ing. Vlastimil Peřina RP Východní Čechy tel. 466797581 vlastimil.perina@nature.cz
Ing. Václav Šrédl RP Liberecko  tel. 482428976 vaclav.sredl@nature.cz
Ing. Václav Hlaváč

RP Žďárské vrchy

tel. 569425007

vaclav.hlavac@nature.cz

Ing. Marcela Hausvaterová RP Východní Čechy tel. 466797583 marcela.hausvaterova@nature.cz
Ing. Olga Žerníčková RP SCHKO Litovelské Pomoraví  tel. 585153966 olga.zernickova@nature.cz
Ing. Jan Koutný, Ph.D. RP SCHKO Litovelské Pomoraví tel. 585238837 jan.koutny@nature.cz
Ing. Petr Šandor

RP SCHKO Bílé Karpaty

tel. 577653562

petr.sandor@nature.cz

Ing. Filip Šipan

RP Jižní Čechy

tel. 380301037

filip.sipan@nature.cz

Ing. Petr Koutný

RP Střední Čechy

tel. 547427644

petr.koutny@nature.cz

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt