AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro vodní ekosystémy

Odborná skupina pro vodní ekosystémy

Odborná skupina pro vodní ekosystémy je odborným pracovním a poradním orgánem AOPK ČR. Zaměřuje se především na koncepční a metodickou činnost v oblasti ochrany vodních ekosystémů a vodního hospodářství v souvislosti s uplatňováním potřeb ochrany přírody.

Hlavní náplní odborné skupiny jsou:

  • příprava nebo připomínkování strategických dokumentů a metodik, které řeší nebo mají dopad na ochranu vodních ekosystémů a problematiku vodního režimu v krajině,
  • připomínkování a posuzování vybraných studií, záměrů a projektů, u kterých je předpoklad realizace AOPK ČR,
  • vyjadřování ke způsobu hospodaření a k zajišťování povinností AOPK ČR na rybnících, na kterých má tato organizace právo hospodařit.

Blíže je činnost upravována na základě ročních plánů činnosti.

Členové odborné skupiny, kontakty:

Člen Pracoviště AOPK ČR Kontakt Email
Ing. Tomáš Just, předseda AOPK ČR, RP Střední Čechy tel. 951424517
tomas.just@nature.cz

RNDr. Kateřina Kujanová, Ph.D.,

tajemník    

AOPK ČR, ústředí,

Odd. péče o vodní ekosystémy

tel: 604294001 katerina.kujanova@nature.cz
Ing. Pavel Marek

AOPK ČR, ústředí,

Odd. projektů OPŽP

tel. 951421223 pavel.marek@nature.cz
Ing. Vlastimil Peřina AOPK, ČR, RP Východní Čechy tel. 951424806
vlastimil.perina@nature.cz
Ing. Václav Hlaváč

AOPK ČR, RP SCHKO

Žďárské vrchy

tel. 951424910

vaclav.hlavac@nature.cz

Ing. Marcela Hausvaterová AOPK ČR RP Východní Čechy tel. 466797583 marcela.hausvaterova@nature.cz
Ing. Olga Žerníčková

AOPK ČR, RP Olomoucko

tel. 585153966 olga.zernickova@nature.cz
Ing. Jan Koutný, Ph.D.

AOPK ČR, RP Olomoucko

tel. 585238837 jan.koutny@nature.cz
Ing. Petr Šandor

AOPK ČR, RP SCHKO Bílé Karpaty

tel. 951425520

petr.sandor@nature.cz

Ing. Filip Šipan

AOPK ČR, RP Jižní Čechy

tel. 951424420

filip.sipan@nature.cz

Mgr. Kateřina Burianová AOPK ČR, RP Jižní Čechy tel. 951424406 katerina.burianova@nature.cz
Ing. Petr Koutný

AOPK ČR, RP Jižní Morava

tel. 547427644

petr.koutny@nature.cz

Ing. Zdeněk Myslík AOPK ČR, RP SCHKO Český les tel. 951424222 zdenek.myslik@nature.cz

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt