AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro společnou zemědělskou politiku

OS pro společnou zemědělskou politiku

Odborná skupina pro společnou zemědělskou politiku byla zřízena organizačním opatřením ředitele AOPK ČR č. 77 ze dne 7. 2. 2018 pro řešení koncepčních a odborných otázek zemědělství ve zvláště chráněných územích. Odborná skupina se zřizuje na dobu přípravy nového programovacího období Programu rozvoje venkova s předpokladem trvání do 31. 12. 2020. Odborná skupina se schází nejméně dvakrát ročně.

Činnost odborné skupiny sleduje tyto cíle:

 • pro vedení AOPK ČR předkládat návrhy koncepční a metodické činnosti v oblasti péče o nelesní ekosystémy na zemědělsky využívaných pozemcích při uplatňování potřeb ochrany přírody
 • připravovat a zajišťovat podklady pro přípravu nové zemědělské politiky ve vztahu k ochraně přírody a krajiny,
 • spolupracovat při vývoji pilotních titulů Agroenvironmentálně-klimatických opatření pro PRV po roce 2020 s využitím platby za výsledek,
 • sledovat aktuální stav a trendy v zemědělství a v zemědělské politice.

Členové Odborné skupiny, kontakty:

 • Ing. Ladislav Pořízek (předseda), RP SCHKO Kokořínsko-Máchův kraj, ladislav.porizek@nature.cz; tel. 602 268 909
 • Ing. Klára Čámská Ph.D. (tajemník), Oddělení péče o terestrické ekosystémy, SOPK AOPK ČR, klara.camska@nature.cz; tel. 730 529 720
 • Mgr. et Mgr. Karel Chobot Ph.D., Odbor monitoringu biodiverzity, SOPK AOPK ČR, karel.chobot@nature.cz; tel. 724 138 775
 • RNDr. Aleš Hoffman, Oddělení CHKO, SOPK AOPK ČR, ales.hoffman@nature.cz; tel. 733 618 725
 • Mgr. Lenka Tomášková, Oddělení druhové ochrany živočichů, SOPK AOPK ČR, lenka.tomaskova@nature.cz; tel. 725 984 969
 • Ing. Eliška Hoferková, Oddělení péče o přírodu a krajinu RP SCHKO Bílé Karpaty, eliska.hoferkova@nature.cz; tel. 602 340 724
 • Ing. Šárka Kopecká, Oddělení ochrany přírody a krajiny, RP SCHKO České Středohoří, sarka.kopecka@nature.cz; tel. 725 926 266
 • Ing. Milan Škrott, Oddělení péče o přírodu a krajinu, RP SCHKO Beskydy; milan.skrott@nature.cz; tel. 602 490 324
 • Mgr. Bohumil Fišer, CHKO Brdy, RP Střední Čechy, bohumil.fiser@nature.cz; tel. 724 204 129
 • Ing. Jana Jiskrová, Oddělení ochrany přírody a krajiny, RP SCHKO Slavkovský les, jana.jiskrova@nature.cz; tel. 702 018 961
 • Ing. Jiří Klápště, Oddělení SCHKO Český ráj, RP Liberecko AOPK ČR, jiri.klapste@nature.cz; 725 519 892
 • Bc. Roman Scharf, Odbor obecné ochrany přírody, MŽP, roman.scharf@env.cz; tel. 724 752 644
 • Mgr. Andrea Svobodová, Oddělení ochrany přírody, KRNAP, asvobodova@krnap.cz; tel. 737 225 438
 • Ing. Daniela Steinbachová, Odbor ochrany přírody a krajiny, Správa NP a CHKO Šumava, daniela.steinbachova@npsumava.cz; tel. 731 530 353
 • Ing. Petr Bauer, Odbor ochrany přírody, NP České Švýcarsko, p.bauer@npcs.cz; tel. 602 491 752
 • Ing. Elena Bočevová, SO OPŽP AOPK ČR, elena.bocevova@nature.cz; tel. 730 573 477
 • Ing. Pavel Trnka zastoupený Mgr. Kateřinou Kujanovou, Oddělení péče o vodní ekosystémy, katerina.kujanova@nature.cz, tel. 604 294 001

Externí členové:

 • Ing. Radim Kotrba, Ph.D., Asociace soukromého zemědělství ČR, maugli46@volny.cz; tel. 739 003 931
 • Mgr. Zdeněk Papoušek, Česká inspekce životního prostředí, zdenek.papousek@cizp.cz; tel. 222 860 278

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt