AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro řešení problematiky dopravní a energetické infrastruktury

Odborná skupina pro řešení problematiky dopravní a energetické infrastruktury

Odborná skupina je vnitřním poradním orgánem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Byla zřízena Organizačním opatřením ředitele AOPK ČR č. 65 dne 14. 9. 2011. Předmětem činnosti  skupiny bude zejména:

 • navrhovat metodické postupy a hodnocení záměrů spojených s fragmentací krajiny dopravními stavbami a přímou mortalitou fauny dopravním (zejména silničním a železničním) provozem,
 • navrhovat metodické postupy pro sledování a hodnocení linek elektrického vedení z hlediska bezpečnosti pro ptáky a posuzování stávajících a nových technologií vč. spolupráce při jejich vývoji,
 • poskytovat metodickou podporu a konzultace jednotlivých záměrů pro regionální pracoviště AOPK ČR.

Podle požadavku pracovišť AOPK ČR se skupina bude zabývat i dalšími problémy souvisejícími s dopady energetické a dopravní infrastruktury. Činnost odborné skupiny je kontinuální a není časově ohraničena, schází se podle potřeby.

Seznam členů odborné skupiny:

 • Ing. Václav Hlaváč, AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy
 • RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D., AOPK ČR, SOPK
 • Mgr. Lenka Jeřábková, AOPK ČR, SOPK
 • Mgr. Lenka Tomášková, AOPK ČR, SOPK
 • Mgr. Martin Strnad, AOPK ČR, SOPK
 • Ing. Václav Tomášek, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy 
 • RNDr. Dana Bartošová, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy
 • Ing. Jana Kloubcová, Ph.D., AOPK ČR, RP Jižní Čechy
 • Ing. Jan Šíma, Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. David Fuka, Ministerstvo životního prostředí
 • Doc. RNDr. Petr Anděl CSc., Evernia s.r.o.
 • Mgr. Lukáš Viktora, Česká společnost ornitologická
 • Mgr. Vlasta Škorpíková, Krajský úřad Jihomoravského kraje
 • Petr Orel, ZO ČSOP Nový Jičín – Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy
 • Mgr. Miroslav Kutal, Hnutí Duha, Olomouc
 • Ing. Marta Černá, Ředitelství silnic a dálníc ČR

Kontakty :

Ing. Václav Hlaváč, vedoucí odborné skupiny
AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy
Husova 2115
580 01 Havlíčkův Brod
e-mail: vaclav.hlavac@nature.cz, tel.: 602 205 590
RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D., tajemník odborné skupiny
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Kaplanova 1931/1
148 00  Praha 4 - Chodov
e-mail: jitka.uhlikova@nature.cz, tel.: 724 169 297

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt