AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro rekreaci a sport

OS pro rekreaci a sport

Cíle odborné skupiny

Odborná skupina je pracovním orgánem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Byla zřízena Organizačním opatřením ředitele Správy ochrany přírody (dnes AOPK ČR) č. 12/2004, nově pak OOŘ č. 71 z 22. 6. 2015. Základním zadáním vyplývajícím z tohoto zřizovacího dokumentu je pro vymezenou oblast činnosti (rekreace a sport):

 • zajistit dostatečnou informovanost všech pracovišť AOPK ČR pro objektivní a věcně správné rozhodování ve věcech rekreace a sportu se zohledněním aktuálního stavu a trendů,
 • sjednotit přístup k řešení případů rekreace a sportů,
 • zajistit a udržovat konstruktivní vztahy s partnery pro jednotlivé rekreační a sportovní aktivity.

Činnost odborné skupiny je kontinuální a není časově ohraničena, schází se podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

Odborná skupina formulovala následující cíle svojí činnosti a nástroje k jejich dosažení:

Zmapování aktivit

 1. Sestavení přehledu aktivit s významným vlivem na přírodu a krajinu v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
 2. Zpracování analýzy vlivů jednotlivých aktivit na přírodu a krajinu
 3. Vyhodnocení váhy konkrétních aktivit v jednotlivých CHKO
 4. Sledování vývoje aktivit a jejich vlivů (trendy, nové aktivity)

Sjednocení přístupu v rámci AOPK ČR

 1. Analýza přístupu jednotlivých pracovišť (včetně správ NP) ke konkrétním aktivitám
 2. Vytipování zdrojů konfliktů, návrhy jejich systémových i příležitostných řešení
 3. Zpracování doporučení a metodických návodů pro správy CHKO (stejný přístup při zachování různosti postupu podle místních podmínek) prostřednictvím Metodických listů AOPK ČR č. 16 "Usměrňování vybraných sportovních a rekreačních aktivit v ZCHÚ"
 4. Doporučení pro tvorbu plánů péče o CHKO

Sjednocení přístupu všech orgánů ochrany přírody

 1. Analýza přístupu ostatních orgánů OP (správy národních parků, Ministerstvo ŽP, krajské úřady, ČIŽP...) ke konkrétním aktivitám
 2. Sdílení metodických doporučení AOPK ČR se správami NP a ostatními orgány OP
 3. Návrhy doporučení pro metodickou a koncepční práci a rozhodovací praxi MŽP

Dosažení vzájemné informovanosti OOP a partnerů

 1. Komunikace s veřejností, podnikateli, veřejnou správou, sdělovacími prostředky (informování o východiscích a postojích orgánů ochrany přírody, získání zpětné vazby)
 2. Pověření jednotlivých členů pracovní skupiny RST jako „specialistů“ pro trvalý kontakt a jednání s partnery  rámci konkrétních aktivit (viz níže)

Setkání odborné skupiny:

 • 8. března 2005 Praha
 • 26.-27. května 2005 Bartošovice (Poodří)
 • 22. listopadu 2005 Turnov (Český ráj)
 • 20.-21. dubna 2006 Hajnice (Třeboňsko)
 • 13.-14. prosince 2006 na Radhošti (Beskydy)
 • 24.-25. května 2007 v Zátiší u Raspenavy (Jizerské hory)
 • 15.-16. listopadu 2007 pod Houskou (Kokořínsko)
 • 10.-11. dubna 2008 na Rejvízu (Jeseníky)
 • 14. srpna 2008 na Křivoklátě (Křivoklátsko)
 • 11.-12. června 2009 Raná (České středohoří)
 • 19. května 2010 Praha
 • 24. března 2011 Praha
 • 10.-11. listopadu 2011 Pálava
 • 31. května - 1. června 2012 Beskydy
 • 29. listopadu 2012 Praha
 • 26. června 2013 Praha
 • 26. září 2013 Černá Voda
 • 23.-24. dubna 2014 Turnov (Český ráj)
 • 19.-20. března 2015 Brádlerovy Boudy (KRNAP)
 • 25. listopadu 2015 Praha
 • 31. března - 1. dubna 2016 Strašice (Brdy)
 • 30. listopadu 2016 Praha
 • 30. března 2017 Moravský kras
 • 14. listopadu 2017 Praha

Přednostně řešené aktivity a kontaktní osoby:

 • horolezectví, feraty - Hušek
 • cyklistika - Vítek
 • běžecké lyžování - Flašar
 • sjezdové lyžování, SNB - Černoch
 • skialpinismus, zimní freeride - Šťastná
 • orientační běh - Valda
 • vzdušné aktivity - Hůla
 • geolokační hry (Geocaching, Ingress apod.) - Vítek (geocaching@nature.cz)
 • vodní sporty - Šťastná
 • motorové sporty - Remeš
 • jízda na koni - Valda
 • aktivity se psy - Šťastná
 • golf - Jaskula

Kontakty:

Ing. Jiří HUŠEK, vedoucí odborné skupiny

AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10

460 01 Liberec

tel. 482 428 999

Mgr. Ondřej VÍTEK, Ph.D., tajemník odborné skupiny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Kaplanova 1931/1

148 00  Praha 4

tel. 283 069 145

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt