AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro práci s veřejností

OS pro práci s veřejností

Odborná skupina pro práci s veřejností je poradním orgánem ředitele AOPK ČR. Její činnost byla po změně organizační struktury AOPK ČR obnovena v únoru roku 2016.

Cíle odborné skupiny

 • Připravovat podklady a návrhy pro strategická rozhodnutí ředitele AOPK ČR v oblasti koncepčního přístupu AOPK ČR při práci s veřejností se zohledněním aktuálního stavu a trendů environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)
 • Zaujímat stanoviska k přístupu k práci s veřejností jako formy naplňování cílů ochrany přírody a krajiny s ohledem na sjednocující prvky
 • Iniciovat vytváření metodických materiálů a postupů pro jednotné použití při práci s cílovými skupinami veřejnosti
 • Podporovat a udržovat konstruktivní vztahy s partnery pro jednotlivé aktivity práce s veřejností

Odborná skupina má zejména tyto úkoly:

 • Vyhodnocování účinnosti Rámcové strategie práce s veřejností AOPK ČR a podle potřeby předkládání návrhů na její aktualizaci
 • Posuzování návrhů Akčních plánů a iniciativní připomínkování dalších návrhů, zejména při stanovování prioritních opatření na jednotlivé roky
 • Posuzování přístupu k problematice práce s veřejností uvnitř organizace a s dalšími partnery a spolupracujícími subjekty z pohledu koncepčních a sjednocujících postupů
 • Analýza zkušeností a dobré praxe v rámci jednotlivých pracovišť AOPK ČR i v rámci spolupráce s  dalšími partnery a subjekty
 • Předkládání iniciativních návrhů na metodologickou podporu práce s veřejností v AOPK ČR
 • Navrhuje vytváření projektových týmů pro konkrétní oblasti práce s veřejnosti

Členové odborné skupiny: 

 • Jaroslav Obermajer (vedoucí) - AOPK ČR, ředitel RP Střední Čechy
 • Květa Černohlávková (tajemník) - AOPK ČR, oddělení práce s veřejností
 • Tomáš Růžička - AOPK ČR, ředitel samostatného odboru vnějších vztahů
 • Karolína Šůlová - AOPK ČR, vedoucí oddělení práce s veřejností
 • Jiří Matuška - AOPK ČR, RP Jižní Morava
 • Tomáš Peckert - AOPK ČR, ředitel RP SCHKO Český les
 • Petr Šaj - AOPK ČR, RP Olomoucko, vedoucí Správy CHKO Jeseníky
 • Petr Kříž - AOPK ČR, ředitel RP Správa CHKO České středohoří
 • Josef Rusňák - AOPK ČR, ředitel RP Východní Čechy
 • Lenka Šoltysová - AOPK ČR, oddělení práce s veřejností
 • Lucie Záhorová - AOPK ČR, oddělení práce s veřejností
 • Ondřej Vítek - AOPK ČR, odbor zvláštní ochrany přírody, oddělení CHKO
 • Jana Fischerová - AOPK ČR,  RP Střední Čechy

Externisté:

 • Jan Krajhanzl
 • Leoš Štefka

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt