AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro Nálezovou databázi ochrany přírody

OS pro Nálezovou databázi ochrany přírody

Pro řešení koncepčních a odborných otázek obsahu, rozvoje a zpřístupňování Nálezové databáze ochrany přírody byla v roce 2010 zřízena odborná skupina. 

Nálezová databáze ochrany přírody je jednou z hlavních součástí Informačního systému ochrany přírody. Databáze shrnuje dostupná lokalizovaná data o výskytu druhů rostlin, hub i živočichů,  její prohlížecí aplikací je Filtr nálezových data (FiND), její zadávací aplikací je NDOP (Nálezová data ochrany přírody). Databáze je přístupná na základě smlouvy, popř. jsou z ní poskytována data.

Obsahová stránka nálezové databáze je v gesci odboru monitoringu biodiverzity, technicky ji zajišťuje odbor Informačního systému ochrany přírody.

Hlavními úkoly odborné skupiny jsou:

  • analýza a návrhy, diskuse a následně časový plán řešení problematických okruhů obsahu a efektivity užití všech složek Nálezové databáze ochrany přírody,
  • odborná a metodická podpora koncepčního rozvoje Nálezové databáze ochrany přírody ve věcech obsahu, vytěžování a souladu s ostatními projekty v oblasti sběru dat o biodiverzitě a IT prostředky AOPK ČR.

Členy odborné skupiny jsou odborní pracovníci AOPK ČR, jak z obou výše zmíněných odborů, tak i z regionálních pracovišť.

Předseda skupiny: Luděk Čech (kontakt: ludek.cech@nature.cz)
Tajemník skupiny: Karel Chobot (kontakt: karel.chobot@nature.cz)
Členové: J. Zárybnický, Z. Kučera, A. Krása, L. Jeřábková, M. Waldhauser, L. Škapec, P. Lustyk, I. Kneblová, T. Tichý.


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Kaplanova 1931/1

148 00  Praha 4 – Chodov

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt