AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro invazní a nepůvodní druhy

OS pro invazní a nepůvodní druhy

Tato skupina byla zřízena Organizačním opatřením ředitele č. 83 v roce 2021. Mezi hlavní cíle odborné skupiny patří                předkládání návrhů koncepční a metodické činnosti v oblasti invazních a nepůvodních druhů, zajištění souladu činností souvisejících s problematikou nepůvodních a invazních druhů na nadregionální úrovni a sledování aktuálního stavu a trendů v oblasti nepůvodních a invazních druhů.

Odborná skupina má zejména tyto úkoly:

  • přispět ke sjednocení postupů při stanovení managementu invazních a nepůvodních druhů v krajině (pěstování energetických rostlin, management invazních druhů, osvěta),
  • usnadnit a zrychlit prostupy vyplývající z nařízení EK a Rady č. 1143/2015 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů - zejména monitoring, hlášení včasných výskytů a provedení rychlé eradikační reakce,
  • spolupracovat na vytváření metodických pokynů týkajících se problematiky invazních a nepůvodních druhů.

Nejbližší jednání OS v roce 2022: 17. 3. 2022

Členové Odborné skupiny, kontakty:
RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D. (předseda), AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les, 95 142 4202, tomas.peckert@nature.cz
RNDr. Tomáš Görner, Ph.D. (tajemník), AOPK ČR, Oddělení obecné ochrany přírody, 95 142 1237, tomas.gorner@nature.cz
Mgr. Lenka Jeřábková, AOPK ČR, Oddělení sledování stavu druhů živočichů, 95 142 1109, lenka.jerabkova@nature.cz
Mgr. Jan Lukavský, AOPK ČR, RP Správa CHKO Poodří, 95 142 5311, jan.lukavsky@nature.cz
Ing. Jan Pergl, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, jan.pergl@ibot.cas.cz
Mgr. Tereza Rejnková, AOPK ČR, RP Jižní Čechy, 95 142 4419, tereza.rejnkova@nature.cz
Ing. Robert Stejskal, Ph.D., Správa NP Podyjí, robert.stejskal@nppodyji.cz
Ing. Pavel Vrána, Ph.D., Český rybářský svaz, vrana@rybsvaz.cz
Ing. Roman Zajíček, AOPK ČR, RP Jižní Morava, 95 142 5041, roman.zajicek@nature.cz 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt