AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro informatiku

OS pro informatiku

Odborná skupina pro informatiku byla zřízena pro řešení koncepčních otázek informatiky AOPK ČR a pro spolupráci na významných projektech informatiky s průřezovým rozsahem v rámci celé organizace.

Odborná skupina má zejména tyto úkoly:

 • připomínkuje materiály sekce informatiky, týkající se projektů s průřezovým rozsahem,
 • zpracovává a spolupracuje na koncepčních materiálech v oboru informatiky,
 • posuzuje funkčnost a nasazení aplikací provozního a odborného charakteru, připravuje pro vedení organizace návrhy na odůvodněné změny,
 • vyhodnocuje funkčnost a hospodárnost nasazeného HW a SW vybavení, připravuje pro vedení organizace návrhy na inovaci.

Čelnové odborné skupiny:

 • Ing. Jan Zohorna - předseda
 • Mgr. Petr Wolf, Ph.D. - tajemník
 • Ing. Jindřich Horáček, Ph.D.
 • Ing. Petr Jiran
 • Mgr. Jiří Kmet
 • Ing. Stanislav Koukal
 • Ing. Petr Kříž
 • Ing. Anna Limrová
 • RNDr. Jaroslav Obermajer
 • RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.
 • Ing. Josef Rusňák
 • Mgr. Tomáš Růžička
 • Mgr. Karolína Šůlová
 • Jan Vostatek
 • Mgr. Jan Zárybnický

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt