AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS pro CITES

OS pro CITES

Odborná skupina pro CITES byla zřízena pro řešení koncepčních a odborných otázek CITES. Její náplň je uvedena v Organizačním opatření ředitele č. 34.4. Hlavními úkoly odborné skupiny jsou zejména:

1.    Příprava nebo připomínkování strategických dokumentů a metodik, které řeší problematiku mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin.

2.    Příprava a připomínkování odborných podkladů pro jednání Vědecké prověřovací skupiny CITES (SRG) při Evropské komisi.

3.    Metodická podpora ve věci vydávání odborných stanovisek vědeckého orgánu CITES v souladu s § 27 zákona.

4.    Zpracování odborných materiálů a podkladů pro legislativní nástroje v problematice CITES.

 

Podle nového jmenování od března 2015 je OS v tomto složení:

 • Ing. Roman Zajíček - vedoucí odborné skupiny; AOPK ČR, Správa CHKO Pálava a KS Brno, roman.zajicek@nature.cz, 549 211 067
 • Ing. Silvie Ucová, tajemnice, AOPK ČR, oddělení mezinárodní spolupráce, Vědecký orgán CITES, silvie.ucova@nature.cz
 • Ing. Roman Zajíček (předseda), AOPK ČR, RP Jižní Morava Správa CHKO Pálava
 • Ing. Silvie Ucová (tajemnice), AOPK ČR, Odd. mezinárodní spolupráce, Vědecký orgán CITES
 • RNDr. Jan Plesník, CSc., AOPK ČR, Odd. mezinárodní spolupráce
 • Mgr. Barbora Kaminiecká, AOPK ČR, Odd. mezinárodní spolupráce
 • Mgr. & Ing. Jakub Makal, AOPK ČR, Odd. mezinárodní spolupráce
 • Ing. Lenka Čolobentičová, AOPK ČR, Odd. mezinárodní spolupráce
 • RNDr. Jindřiška Jelínková, Ph.D., AOPK ČR, Odd. druhové ochrany živočichů
 • RNDr. Jiří Šafář, AOPK ČR, RP Olomoucko
 • Ing. Patrície Čechová, ČIŽP, Oblastní inspektorát Praha
 • Mgr. Jana Hrdá, KÚ Plzeňského kraje, oddělení ochrany přírody
 • MVDr. Martin Jánošík, Městská veterinární správa v Praze SVS, ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat
  Mgr. Pavla Říhová, PřF UK, vedoucí Centra environmentálních forenzních věd
 • RNDr. Dominika Formanová, PhD., PřF UK, Centrum environmentálních forenzních věd

Odborná skupina pro CITES se schází minimálně dvakrát za rok. Zápisy z jednotlivých setkání jsou uloženy u tajemnice.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt