AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS na ochranu entomofauny

OS na ochranu entomofauny

V roce 2010 byla ustanovena odborná skupina na ochranu entomofauny jako odborný a poradní orgán AOPK ČR. Důvodem založení je kritická situace řady druhů hmyzu, které patří v současné době k nejvíce ohroženým složkám naší přírody. Při činnosti AOPK ČR nebyly vždy dostatečně zohledňovány zájmy ochrany ohrožených druhů hmyzu, bylo tedy třeba zajistit pružné reagování na nové poznatky a jejich aplikaci do ochranářské praxe.

Členy odborné skupiny jsou odborní pracovníci AOPK ČR, entomologové ze správ chráněných krajinných oblastí, národních parků a dále specialisté z vědeckých institucí jako jsou univerzity, muzea a vědecké ústavy.

Hlavními úkoly odborné skupiny jsou:

 • zpracování a předkládání návrhů na ochranu a stabilizaci populací ohrožených a chráněných druhů entomofauny,
 • aplikace nejnovějších poznatků vědy a výzkumu v oblasti entomologie do ochranářské praxe,
 • spolupráce na koncepčních materiálech a plánech zpracovávaných AOPK ČR tak, aby zohledňovaly dostatečně potřeby ochrany hmyzu,
 • řešení střetů ochrany entomofauny se zájmy jiných ohrožených a chráněných fenoménů přírody a krajiny,
 • iniciování změn v praxi AOPK ČR (např. návrhy na změny či doplnění metodik, metodických listů, pracovních postupů týkajících se ochrany a údržby cenných lokalit atd.),
 • spolupráce při vytváření strategií pro jednání s vlastníky a uživateli pozemků, státními orgány, nevládními neziskovými organizacemi, médii a dalšími subjekty.

V případě potřeby konzultace problematiky týkající se ochrany hmyzu můžete využít poradní servis odborné skupiny na ochranu entomofauny. Kontaktovat nás můžete nejlépe prostřednictvím elektronické pošty tajemníka, kterým je Radek Hejda (radek.hejda@nature.cz).

Členové OS:

 • Mgr. Zdeněk Hanč - vedoucí
 • Ing. Radek Hejda - tajemník

Interní členové (AOPK ČR):

 • RNDr. Petr Mückstein
 • Radek Janák
 • Mgr. Martin Waldhauser
 • Mgr. Antonín Krása
 • Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D.
 • Mgr. Václav John
 • Mgr. Tomáš Ernest Vondřejc

Externí členové (mimo AOPK ČR):

 • doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc.
 • Ing. Martin Škorpík
 • Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
 • David Číp
 • RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
 • Mgr. Lukáš Čížek, Ph.D.
 • RNDr. Ondřej Konvička
 • Mgr. Igor Malenovský, Ph.D.
 • Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
 • Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt