AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS komise pro rybí přechody

OS komise pro rybí přechody

Odborná skupina – komise pro rybí přechody je odborným orgánem zajišťující odbornou podporu činnosti regionální pracovišť a ředitelství AOPK ČR.  Činnost OS je zaměřena na problematiku migrační prostupnosti vodních toků ve vztahu k ochraně vodních živočichů, zejména zvláště chráněných druhů ryb a dalších zvláště chráněných druhů živočichů existenčně závislých na migracích ve vodních tocích. Cílem činnosti OS je zlepšit odborné zázemí pro navrhování, realizaci a posuzování funkčnosti rybích přechodů, vytvářet podklady pro stanoviska a připomínky ke koncepčním materiálům v oblasti ochrany vodních ekosystémů a v neposlední řadě posuzování konkrétních studií a projektů zabývajících se migrační prostupností vodních toků.

Odborná skupina – komise pro rybí přechody byla zřízena OOŘ č. 21.1. a se schází dle potřeby a požadavků regionálních pracovišť AOPK ČR, minimálně však 4x ročně.

Nejbližší jednání OS v roce 2022: 23. června

Postup projednání konkrétních studií, záměrů a projektů v komisi pro rybí přechody a náležitosti žádosti o stanovisko AOPK ČR je ke stažení zde.  


AKTUALITY:

Členové Odborné skupiny, kontakty:

Regionální garanti:

Ve smyslu OOŘ 21.1. plní členové odborné skupiny rovněž roli regionálních garantů, kteří plní úkoly uložené předsedou odborné skupiny ve vztahu ke svěřenému regionu a současně v rámci své působnosti poskytují regionálním pracovištím konzultace.

Mapka územní s působnosti regionálních garantů je ke stažení zde.


Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR - aktualizace 2020 je k dispozici zde.

Standard ochrany přírody řady B Voda v krajině, Rybí přechody je k dispozici zde.

Doporučená literatura - ke stažení zde.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt