AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Odborné skupiny >> OS – Architektonická komise AOPK ČR

Odborná skupina – Architektonická komise AOPK ČR

Odborná skupina – Architektonická komise AOPK ČR vznikla za účelem koordinace postupu AOPK ČR při posuzování záměrů architektonicky sporných objektů v Chráněných krajinných oblastech (dále jen „CHKO“). Architektonická komise AOPK ČR má zejména tyto úkoly:

  1. objektivizovat postupy a minimalizovat problémy při hodnocení vlivu staveb a záměrů,
  2. odborně posuzovat sporné případy staveb a záměrů na území CHKO,
  3. spolupracovat na vytváření metodických pokynů týkajících se problematiky územního plánování, výstavby a hodnocení krajinného rázu.

Členové odborné skupiny:

Ing. Josef Rusňák, předseda

AOPK ČR, RP Východní Čechy

Ing. Tereza Kubištová, tajemnice

AOPK ČR, Praha, Oddělení ochrany krajiny

Ing. Vladimír Mikeš

AOPK ČR, Praha, Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Jaromír Kosejk

AOPK ČR, Praha, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Ing. Hana Heinzelová

AOPK ČR, RP Východní Čechy, SCHKO Broumovsko

Ing. arch. Kamila Žifčáková

AOPK ČR, RP Jižní Čechy, SCHKO Blanský les 

Petr Matějka

AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy

Ing. arch. Ladislav David

Projektový ateliér David

Ing. arch. František Jeřábek

Jeřábek František Architektonický atelier

Mgr. Lukáš Klouda

krajinář, poradce v oblasti ŽP

Doc. Dr. Ing. Alena Salašová

Zahradnická fakulta MENDELU

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Fakulta životního prostředí ČZU

Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.

Stavební fakulta ČVUT v Praze

Ing. Eliška Zimová

Löw & spol. s. r. o.

 

Zápisy z jednotlivých setkání jsou k dispozici u tajemnice odborné skupiny.


Kontakty :

Ing. Josef Rusňák, předseda odborné skupiny

AOPK ČR, RP Východní Čechy, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky
tel. 951 424 807

Ing. Tereza Kubištová, tajemnice odborné skupiny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Oddělení ochrany krajiny
Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11 – Chodov
tel. 951 421 349 

Složení regionálních architektonických komisí:

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Beskydy:

Předseda: Ing. arch. Milan Šuška

Ing. arch. Lubor Sawicki

Mgr. Jiřina Matějíčková, AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty

Tajemník (není členem): Ing. Jana Pnioková, Správa CHKO Beskydy

 

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Bílé Karpaty:

Předseda: Ing. arch. Lubor Sawicki

Ing. arch. Milan Šuška

Ing. Jana Pnioková, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy

Tajemník (není členem): Mgr. Jiřina Matějíčková, Správa CHKO Bílé Karpaty

 

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO České středohoří:

Předseda: Ing. arch. Vlastimil Stránský

Ing. arch. Naďa Richterová

Ing. Yveta Krátká, Národní park České Švýcarsko

Ing. arch. Jana Mejzrová, AOPK ČR, RP Liberecko, Správa CHKO Jizerské hory

Zdeňka Klenorová

Tajemník (není členem): Mgr. Jan Kyselka, Správa CHKO České středohoří

 

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Český les:

Předseda: Ing. arch. Zdeněk Franta

Ing. Ivan Hložek

Ing. arch. Dalibor Urbanec

Mgr. Jaromír Kosejk, AOPK ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Ing. Jindřich Horáček, PhD., AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les

Tajemník (není členem): Ing. Lenka Janoušková, Správa CHKO Český les

 

Regionální architektonická komise RP Jižní Čechy:

Předseda: Ing. arch. Aleš Procházka

Ing. arch. Ondřej Meloun

Doc. Ing. arch. Jan Vaněk, Katedra zahradní a krajinné architektury, ČZU

Ing. arch. Jan Stach

Ing. arch. Jana Mejzrová, AOPK ČR, RP Liberecko, Správa CHKO Jizerské hory

Tajemník (není členem): Michaela Skuhrová, DiS., Správa CHKO Třeboňsko

 

Regionální architektonická komise RP Jižní Morava:

Předseda: Mgr. Tomáš Dohnal

Ing. arch. Ivo Kabeláč

Petr Matějka, AOPK ČR, RP Správa CHKO Žďárské vrchy

Tajemník (není členem): Ing. Jarmila Pavlíčková, Správa CHKO Moravský kras

 

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj:

Předseda: Ing. arch. Pavel Prouza, PhD.

Ing. Michal Smrž, AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Ing. Jan Soukup, AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Ing. Tomáš Urban, AOPK ČR, RP Střední Čechy, Správa CHKO Český kras

Ing. arch. Kamila Hrbáčová, Oddělení památkové péče MěÚ Mělník

Ing. Vladimír Mikeš, AOPK ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Mgr. David Třešňák

Tajemník (není členem): Ing. Marcela Holubová, Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

 

Regionální architektonická komise RP Liberecko:

Předseda: Ing. arch. František Jeřábek

Mgr. Miroslav Kolka, Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště Liberec

Ing. Jan Soukup, AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Tajemník (není členem): Ing. arch. Jana Mejzrová, Správa CHKO Jizerské hory

 

Regionální architektonická komise RP Olomoucko:

Předseda: Ing. arch. Helena Salvetová

Ing. arch. Roman Gale

Ing. arch. Milan Dvořák

Ing. Ladislav Trčka

Mgr. Václav Osmančík, AOPK ČR, RP Správa CHKO Poodří

Tajemník (není členem): Ing. Taťana Schmidtová, Správa CHKO Jeseníky

 

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Poodří:

Předseda: Ing. arch. Kateřina Busch

Ing. Dušan Glogar

Jana Svobodová, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy

Tajemník (není členem): Mgr. Václav Osmančík, Správa CHKO Poodří

 

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Slavkovský les:

Předseda: Ing. arch. Zdeněk Franta

Ing. arch. Dalibor Urbanec

Ing. Ivan Hložek

Mgr. Jaromír Kosejk, AOPK ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les

Ing. Jindřich Horáček, PhD., AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les

Tajemník (není členem): Ing. Jiří Sikora, Správa CHKO Slavkovský les

 

Regionální architektonická komise RP Střední Čechy:

Předseda: Ing. arch. Tomáš Koreček, CSc.

 

Ing. arch. Jan Černý

 

Ing. arch. Michal Havelka

 

Ing. arch. Jan Hubáček

 

Mgr. Lukáš Klouda

 

Ing. arch. Tomáš Kubal

 

Ing. Petr Moucha, CSc.

 

Ing. arch. Jiří Mrázek, Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště středních Čech

Ing. arch. Jaroslav Němec, CSc.

 

Doc. Ing. arch. et Ing. Zuzana Pešková, PhD.

 

Lubomíra Racková

 

Ing. Petr Štěpánek

 

Ing. arch. Petr Vodrážka

 

Ing. Vladimír Voldřich, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor územního plánování

 

Tajemník (není členem): Jan Mutínský, Správa CHKO Křivoklátsko

 

 

Regionální architektonická komise RP Východní Čechy:

Předseda: Ing. arch. Jan Hubáček

Ing. arch. Mejzrová, AOPK ČR, RP Liberecko, Správa CHKO Jizerské hory

Jaroslav Kunčík

Ing. Jiří Urban

Ing. arch. Pavel Linhart

Ing. arch. Tomáš Koreček

Ing. arch. Iva Lánská

MgA. Viktor Vlach

Ing. arch. Alexandr Skalický

Ing. arch. Ivana Petrů

Tajemník (není členem): Ing. David Velehradský, Správa CHKO Broumovsko

 

Regionální architektonická komise RP Správa CHKO Žďárské vrchy:

Předseda: Ing. arch. Silvie Jagošová

Ing. arch. Aleš Burian

Ing. arch. Zbyněk Ryška

Doc. Ing. Alena Salašová

Ing. Josef Rusňák, AOPK ČR, RP Východní Čechy

Tajemník (není členem): Petr Matějka, Správa CHKO Žďárské vrchy

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt