AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Znění obecného nařízení GDPR: http://www.privacy-regulation.eu/cs/index.htm

Upozornění na změny telefonních čísel a informace k vyřizování podání a stížností: zde

Informace o zpracování osobních údajů

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je jako správce povinna informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, které se tohoto subjektu údajů týkají. Vzhledem k této povinnosti podáváme následující informace subjektu údajů podle č. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  • čl. 13 se týká případů, kdy jsou osobní údaje získány od subjektu údajů
  • čl. 14 se týká případů, kdy osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, ale z jiného zdroje

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky tímto podává informace o zpracování osobních údajů fyzických osob, jejichž osobní údaje jsou vedeny zákonným způsobem v rámci spisové služby a v řízeních, které patří do působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky:

Spisová služba:

Vedení řízení:

Zadávání veřejných zakázek:

Stráž přírody:

Opatření ke zlepšování přírodního prostředí, poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a administrace náhrady škody za ztížení hospodaření a škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy:

Soutěž krátkých videí o prostupnosti krajiny pro divoká zvířata v rámci mezinárodního projektu ConnectGREEN:

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt