AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Zveme vás na konferenci o invazních druzích

Zveme vás na konferenci o invazních druzích

Zveme vás na konferenci o invazních druzích

3.1.2022

Proběhne 8. února v rámci cyklu konferencí "K vybraným otázkám praktické ochrany přírody".

Šíření nepůvodních druhů, rozvoj biologických invazí a jejich působení na přírodu i lidskou společnost představuje závažný celosvětový problém.

Přijďte se dozvědět více na 8. ročník konference K vybraným otázkám praktické ochrany přírody, kterou pořádá AOPK ČR společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

Letos je program zaměřen právě na invazní druhy.

Konference proběhne v online prostoru a pokud bude příznivá epidemiologické situaci také v budově Auly České zemědělské univerzity.

Více informací, program konference a registrační formulář najdete zde: https://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/konference-invazni-druhy/.

Autorka úvodní fotografie: Šárka Okrouhlíková

Konference_2022

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt