AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Změna pravidel pro lesní hospodáře ve 2. zóně CHKO Jeseníky

Změna pravidel pro lesní hospodáře ve 2. zóně CHKO Jeseníky

Změna pravidel pro lesní hospodáře ve 2. zóně CHKO Jeseníky

15.6.2020

Platí pro asanaci kůrovce v lesích u Vrbna pod Pradědem, kde hospodaří Biskupství ostravsko-opavské.

Jedná se o lesy ve 2. zóně CHKO Jeseníky.

„Území jsme podle toho, jak jsou zdejší porosty cenné, rozdělili do několika kategorií. Pravidla například stanovují, kolik dřeva se v nich má nechávat na místě, aby poskytlo půdě živiny či úkryt dalším organismům. Mají se také přednostně ponechávat listnaté stromy a jedle, aby přispěly k pestřejšímu složení budoucích lesů. V místech, kde hnízdí jeřábek lesní, se může proti kůrovci zasahovat až od poloviny června, aby ptáci nebyli při hnízdění rušeni,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky.

Asanaci kůrovce při stanovení přísných omezujících podmínek AOPK ČR umožňuje především proto, aby se rozpad lesů co nejvíce zpomalil, a také proto, aby zde ve srovnání s jejich současným stavem mohl v budoucnu růst les druhově pestřejší.  Pokud by zdejší hospodářské lesy, které jsou tvořeny z větší části monokulturními smrčinami, zůstaly zcela bezzásahové, kůrovec by se rychle rozšířil a došlo by k plošnému odumření horního stromového patra lesů na velké ploše v relativně krátké době. Cesta k obnově vodního režimu a pestřejšímu lesu by pak byla časově mnohem delší a podstatně složitější, ne-li nemožná.

Poznámky:

[1] Původní rozhodnutí o výjimce týkající se asanace kůrovcem napadených stromů na území 2. zóny CHKO Jeseníky pro majetek ve vlastnictví Biskupství ostravsko-opavského, které AOPK ČR vydala, bylo po odvolání dvou nevládních organizací Ministerstvem životního prostředí v březnu zrušeno a vráceno k novému projednání. AOPK ČR v novém rozhodnutí důvody pro udělení výjimky podrobněji vysvětlila.

Foto: Petr Šaj

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt